I dag är första dagen med sommartid – kom ihåg att ställa klockan framåt

Sommartiden inleds under natten mellan lördag och söndag. Bild: Ari Sundberg/SPT

Sedan 1981 har klockan ställts om två gånger per år i Finland. På natten mellan lördag och söndag var det åter dags att vrida visarna framåt.

Under natten mellan lördag och söndag övergår vi till sommartid, vilket innebär att klockan ställs fram en timme.

Övergången skedde klockan 3.00 på natten.

Finland har tillämpat sommar- och vintertid sedan 1981. Hur länge det kommer att fortsätta så är oklart. Europeiska kommissionen föreslog redan 2018 att tidsomställning som görs två gånger per år ska slopas inom hela unionen. Enligt kommissionens förslag skulle medlemsländerna få bestämma vilken tid de permanent vill införa.

Finland har hört till de medlemsländer som aktivast förespråkat att tidsomställningen slopas.

Inom landet har man också utrett bland annat hur medborgarna ser på frågan, och utredningen visade att finländarna i hög grad ställer sig positivt till att slopa tidsomställningen. Det stod relativt jämnt mellan att införa konstant sommartid eller konstant vintertid, men något fler finländare talade för konstant vintertid.

Finland har för närvarande ingen officiell slutlig ståndpunkt i frågan, men anser att det är viktigt att undvika att tidszonerna splittras.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Akademen - en modern klassiker

Mer läsning