Dags för revolt!

Tiden är mogen för en ”pensionärernas revolt”. Jag tror inte på pensionärsorganisationerna, men nog på penningens makt.

Gunilla Malm (HBL 25.6) är ute i ett särdeles viktigt ärende: bankernas nya kundservice gentemot åldrande kunder. År 1947 fick jag sparbössa och konto i Helsingfors sparbank (HSb). Det var spännande att gå med bössan till banken. Bankfröken var vänligheten själv.

Så blev HSb Aktia och familjens bankfack flyttades till Tre Smeder. Andan hos betjäningen förändrades. För att besöka facket skulle tid reserveras. Köerna vid disken är 30-45 minuter. Jag beställde tid och sade upp facket. Då jag behövde lån var det svårt att nå banken. Jag flyttade över till Nordea i Myrbacka, där betjäningen löpte.

Aktia-kontot höll jag av sentimentala skäl (dumt) då det var avgiftsfritt. Nu tillkom månadsavgift, varför jag ville säga upp det. Kontoret i Myrbacka öppet klockan 11–13. Lång kö, en dam i luckan. De flesta kunderna var gamla damer med rollator eller medhjälpare. De betalade räkningar över disk och lyfte en slant för dagligt bruk. Efter 45 minuter blev det min tur. Kontot avslutades. Jag höll upp dörren för en rollatordam och frågade henne hur hon skall klara sig då kontoret stängs och kontanter inte längre fås. Jo, banken uppmanar henne att ta tåget till Dickursby, för det kontoret har någon timme kundbetjäning. Samma uppmaning gav Nordea i Myrbacka sina åldriga kunder.

Bankväsendet kom ursprungligen till för affärsverksamhet. Global affärsverksamhet har inget socialt ansvar. Ägarnas vinst är mål och mening. Ett konto krävde förr kapital och social tillförlitlighet. I dag är all penningrörelse från kapitalförvaltning, lön, pension och räkningar kapad av affärsbankerna. Profitspärrar finns inte. Vi kunder är systemets fångar och tvungna att dyrt anpassa oss. Datorer och mobiler kräver resurser och kunnande som mindre bemedlade inte klarar av.

Men, för "vanliga löntagare" och pensionärer har det kommit ett nytt alternativ. Affärskedjorna öppnar ny "bankservice" för sina kunder. S-koncernen har sin S-bank där man förutom att betala uppköpen också kan ta ut pengar och till och med förhandla lån. Det betalas dessutom ränta i form av bonus. Bättre än storbankernas 0,1 procent.

Tiden är mogen för en "pensionärernas revolt". Jag tror inte på pensionärsorganisationerna, men nog på penningens makt. Konto- och sparkapitalflykt från Aktia kanske biter. Mänsklighet och hänsyn till åldrande människors livssituation skall vi inte förvänta oss av Kapitalet, i bibliska termer av Mammon, penningens gud.

Peter Elg pensionär, Vanda

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46