Dags för prov i realämnen: havsströmmar, Liftarens guide till galaxen och Europeiska unionens utrikespolitik

Bild: Vesa Moilanen

I dag ordnades proven i religion, livsåskådning, samhällslära, kemi, geografi och hälsokunskap. Alla prov förutom provet i kemi ordnades i digital form. Hur skulle du ha klarat av proven i realämnen?

Trivs dumhet i sällskap? Hur ser förhållandet mellan demokrati och medier samt medborgarens ställning ut i dagens Europa? Analysera Janis Joplins sång Mercedes Benz ur ett religiöst, religionskritiskt och samhälleligt perspektiv. Exempelvis sådana frågor innehöll provet i livsåskådning. Här finns provet i sin helhet.

I geografiprovet fick abiturienterna bland annat svara på frågor om havsströmmar, näringsbelastningen i Östersjön och hur inkomstskillnader mellan staterna förväntas förändras till följd av klimatförändringen. Här hittar du provet i sin helhet.

Provet i hälsokunskap bestod i år av frågor om exempelvis de etiska aspekterna av organtransplantationer, näringsinnehållet i två matportioner och hur en hälsorisk uppkommer. Provet i sin helhet hittar du här.

Innebär tvånatursläran att Kristus är både Gud och människa? Har shintoismen heliga böcker? Trädde Finlands första religionsfrihetslag i kraft år 2003? Dessa var några av de frågor som årets prov i evangelisk-luthersk religion bestod av. Här finns provet i sin helhet.

Anses Kyrillos och Methodius vara Bysans apostlar? Är den fria viljan, förnuftet och tanken Guds avbild i människan? Är de apokryfiska evangelierna den nyaste delen av Nya testamentet? Exempelvis sådana frågor fanns med i årets prov i ortodox religion. Här hittar du hela provet.

I provet i samhällslära skulle abiturienterna bland annat analysera faktorer som påverkar bostadslånens räntor, berätta på vilket sätt Europeiska unionen har bedrivit utrikes- och säkerhetspolitik och diskutera skillnaderna mellan direkt och indirekt demokrati. Provet i sin helhet finns här.

Provet i kemi bestod i år bland annat av frågor om varför testosteron kan administreras till kroppen med hjälp av ett läkemedelsplåster, hur tryck och temperatur inverkar på utbytet av ammoniak och varför koksalt NaCl löser sig i vatten medan kvarts SiO₂ inte löser sig. Här hittar du provet i sin helhet.

I år har 40 894 personer anmält sig till vårens studentskrivningar. Fredagen är vigd åt den långa lärokursen i främmande språk. Studentskrivningarna avslutas onsdagen den 28 mars med modersmålsprovet i samiska.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46