Dags för niorna att söka utbildningsplats

Läroplikten har förlängts, vilket betyder att alla nior ska söka en utbildningsplats i år. Bild: Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva

Från och med i år är läroplikten förlängd till det att man fyller 18 år. Det betyder att alla nior ska söka en plats inom andra stadiets utbildning.

På tisdagen öppnas den gemensamma ansökningen till utbildningen på andra stadiet, det vill säga gymnasierna och yrkesinstituten. I år är ansökningen annorlunda än tidigare, eftersom läroplikten numera gäller tills man fyller 18 år.

Det betyder att alla niondeklassare ska söka en utbildningsplats på andra stadiet, påminner Helsingfors stad. Om man blir utan studieplats vid den gemensamma ansökan fortsätter skyldigheten att söka en utbildning tills man får en studieplats.

I Helsingfors garanteras minst 60 procent av årets nior en plats på gymnasium, medan 40 procent garanteras en studieplats inom yrkesutbildningen. Helsingfors ansvarar för elva finska gymnasier, tre svenska, ett vuxengymnasium och ett yrkesinstitut, det finska Stadin ammatti- ja aikuisopisto. Vid dessa finns nybörjarplatser för cirka 6 000 studerande.

I staden finns också flera yrkesläroanstalter och gymnasier som drivs privat eller av stiftelser, samt gymnasier som drivs av staten eller av specialskolor. Yrkesutbildning på svenska i huvudstadsregionen får man vid yrkesinstitutet Prakticum, som har verksamhet i Helsingfors, Esbo och Borgå.

Ansökan till utbildningarna sker elektroniskt på studieinfo.fi. Studieinfo har även information om de utbildningar och läroanstalter till vilka man kan söka, och länkar till läroanstalternas webbplatser.

Ansökan är öppen från den 23 februari till den 23 mars.

Den uppdaterade läropliktslagen träder i kraft i augusti 2021, men bestämmelserna om den nya skyldigheten att söka en utbildning på andra stadiet trädde i kraft redan vid årsskiftet.

Om man blir utan studieplats vid den gemensamma ansökan fortsätter skyldigheten att söka en utbildning tills man får en studieplats.

I och med den nya lagen anvisas alla som avslutar grundskolan en studieplats i det så kallade övergångsskedet om man inte annars får en studieplats.

Läroplikten kan även fullgöras i utbildningar i övergångsskedet. Utbildning i övergångsskedet är i dag påbyggnadsundervisning – den så kallade tionde klassen – men ska från och med hösten 2022 bli en utbildning som förbereder för examensutbildning.

I samband med utvidgandet av läroplikten blir studierna på andra stadiet avgiftsfria. Rätten till avgiftsfria studier gäller unga som går i årskurs nio våren 2021.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning