Dags för jaktplanstest i finskt luftrum – kritiska egenskaper testas utom synhåll från Ryssland

De fem jaktplanskandidaterna som är med i racet om att efterträda den nuvarande Hornetflottan, kommer till Finland i januari och februari för att testas under bedrägliga vinterförhållanden. Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Anskaffningen av en ny jaktplansflotta för 10 miljarder euro står inför ett vägskäl då samtliga fem kandidater ska testas i finskt luftrum. Dels granskar försvarsmakten att jaktplanskandidaterna klarar av finsk vinter, dels vill man försäkra sig om att försäljarnas uppgifter håller streck i verkligheten.

Bild: Maija Hurme

Finlands dyraste upphandling genom tiderna befinner sig i en intensiv fas. Om två år ska regeringen ge grönt ljus för att köpa nya jaktplan som efterträder den nuvarande Hornet-flottan. De fem plantillverkarna som är med i racet fick på torsdagen en preciserad anbudsförfrågan där tillverkarna har blivit ombedda att ytterligare fila på de svar som de tidigare lämnade in.

I början av oktober gav regeringen grönt ljus för att prislappen för anskaffningen får vara max 10 miljarder euro. Den summan ska inte bara innehålla jaktplan och vapen, utan alla tänkbara utgifter som uppstår i och med anskaffningen: till exempel utbildning eller omskolning av piloter och flygmekaniker, testanordningar, reservdelar och kostnader för ny infrastruktur som planen behöver, såsom eventuella nya hangarer ifall de nuvarande inte duger. Också kostnaderna för att flyga eller frakta nyförvärven till Finland bör ingå i prislappen.

Tidigare flygvapenkommendören Lauri Puranen som leder arbetet vid Försvarsministeriet med att vaska fram Finlands nästa jaktplan, säger att beslutet är avgörande för Finlands stridsförmåga ända fram till 2060-talet. "Skulle något gå på tok, förlorar en hel förvarsgren sin försvarsförmåga", säger Puranen. Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Enligt Lauri Puranen, som leder den så kallade HX-upphandlingen vid Försvarsministeriet, har samtliga plantillverkare haft svårigheter att hålla sina preliminära anbud under pristaket på 10 miljarder.

Spänningen stiger inför vintertest

En milstolpe i den pågående upphandlingen inleds efter julhelgen då var och en av de fem kandidaterna i tur och ordning flygs från utlandet till flygvapnets bas i Birkaland för att testas under verkliga förhållanden. Först ute är europeiska Eurofighter Typhoon, därefter franska Rafale, sedan svenska Gripen och till sist amerikanarna F-35 och F/A-18 Super Hornet.

– Finsk skogsterräng och molniga vinterförhållanden är mycket krävande för planen och deras elektroniska system. Under testveckorna verifierar vi att de uppgifter plantillverkaren har uppgett håller streck i verkligheten, berättar överste Juha-Pekka Keränen som är projektledare för upphandlingen.

I somras, då Schweiz som också håller på och uppdaterar sin flygplansflotta ordnade flygtest, uteblev svenska Gripen E. Anledningen var att den schweiziska inköpsorganisationen rekommenderade Saab att inte delta med motiveringen att flygtesterna var avsedda endast för plan i operativ drift, vilket Gripen E ännu inte var.

Från Saab har man tidigare bedyrat för HBL att bolaget kommer att delta i evalueringen i Birkaland, precis som alla andra kandidater.

Flera av kandidaterna har deltagit i strid i ökenklimat, men finsk vinter är en annan femma. En representant för en av kandidaterna berättade nyligen för HBL hur han genast då han fick inbjudan till vintertestet, bad sina experter ta fram väderstatistik för Tammerforsregionen under veckorna i fråga för ett decennium bakåt.

Bild: Maija Hurme

Utebliven närvaro minskar chanserna

HBL frågar flygvapnets experter hur viktigt det är att de jaktplan som vill vara med i upphandlingen tills avgörandets ögonblick, dyker upp för evalueringen i vinter.

– Ingen kommer att utestängas från vår sida, men ifall någon tillverkare inte uppenbarar sig inför testerna, är det sannolikt att tillverkaren drar sig ur tävlingen, säger Lauri Puranen.

Under flygevalueringarna kommer försvarsmakten bland annat att verifiera hur bra eller dåligt flygplanen syns på radar, hur väl de upptäcker och identifierar olika mål i luften, på land och till sjöss och testa räckvidden för robotar.

Ryskt intresse

Det är inte bara inhemska militära experter som kommer att hålla sitt vakande öga på provflygningarna. Vid försvarsmakten är man väl medveten om att Ryssland högst sannolikt kommer att följa med testerna som utförs i västra Finland.

Puranen säger till HBL att försvarsmakten har garderat sig och förberett sig på ett ryskt intresse:

– Av den här anledningen görs inte alla test i Finland. Vissa kritiska egenskaper kommer att undersökas senare i de länder där planen tillverkas.

Under det kommande året fortsätter försvarsmyndigheterna förhandlingarna med kandidaterna som ska lämna in sina slutliga anbud nästa höst. Försvarsmyndigheterna har redan tidigare meddelat att man kommer att kora en favorit som presenteras för statsrådet som fattar det slutliga beslutet 2021.

– Beslutet är avgörande för Finlands stridsförmåga ända fram till 2060-talet. Därför bör upphandlingsbeslutet leda till att Finland väljer det system vars prestanda och utvecklingsförmåga är bäst under hela planets livscykel. Skulle något gå på tok förlorar en hel försvarsgren sin försvarsförmåga, säger Puranen.

Taktiken med att utse en vinnare i stället för att lägga fram en rankningslista där alla fem kandidater är uppställda, är förstås de militära experternas sätt att försäkra sig om att Finland väljer det plan som experterna bedömer har de bästa förutsättningarna ända fram till 2060.

– Om den politiska ledningen vill se hela rankningen, vilket jag gissar att den vill, så visar vi förstås våra kalkyler. Vi står till tjänst med all information som beslutsfattarna behöver. Vi undanhåller dem ingenting och vill regeringen, får den förstås läsa tillverkarnas anbud. Men min uppfattning är att politikerna nog litar på de uppgifter som vi förser dem med, säger Puranen.

"Trump inget hinder"

Vissa försvarspolitiska experter och politiker har på senaste tiden låtit förstå att den amerikanska presidenten Donald Trumps nyckfulla utrikespolitik minskar möjligheten att Finland den här gången skulle välja ett amerikanskt plan. Men Lauri Puranen ger inte Trumps utspel någon stor betydelse i sammanhanget.

– Trump är en färgstark person, men vi har fått god uppbackning av de amerikanska myndigheterna som vi har ett stort förtroende för och som vi förhandlar med. Vi har haft ett gott samarbete med alla de länder vars myndigheter är inkopplade i processen, säger Puranen.

Bild: Maija Hurme

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning