Dags för Finland att ta sitt globala ansvar

Regeringens höjning av utvecklingsbiståndet med 0,02 procent är inte tillräcklig, och Finland kan definitivt göra bättre.

I oktober 1970 antog Finland tillsammans med flera andra länder en FN-resolution enligt vilken man senast i mitten av årtiondet skulle höja sitt utvecklingsbistånd till 0,7 procent av bruttonationalinkomsten (BNI). Av de nordiska länderna har Sverige, Norge och Danmark uppnått den målsättningen, medan Finland enbart nådde målsättningen tillfälligt i början av 1990-talet. Under de senaste tio åren har Finland som högst använt 0,59 procent av BNI till utvecklingsbistånd (2014), och i regeringens förslag till budget för 2019 är utvecklingsbiståndets andel 0,41 procent. Svensk Ungdom är oroligt över att Finland avger löften och inte tar dem på allvar.

Utvecklingsbiståndet används bland annat till humanitär hjälp och till mottagning av flyktingar världen över. År 2017 använde Finland totalt 0,41 procent av bruttonationalinkomsten till utvecklingssamarbete. Andelen som Finland det året lade på mottagning av flyktingar minskade med hela 42 procent jämfört med 2016. Att Finland lägger mindre resurser på mottagning av flyktingar medan antalet flyktingar i världen bara ökar är ansvarslöst.

Ett argument som rätt ofta lyfts upp i samhällsdebatten är att man borde hjälpa utsatta människor på plats och ställe, i stället för att ta emot dem som flyktingar och asylsökande till Europa. Genom att sätta resurser på de mest utsatta områdena skulle dessutom många människor slippa den farliga flykten, sägs det. Detta är i grund och botten en god tanke, men det förutsätter en ökning av utvecklingsbiståndet. Att Finland har skurit ner i såväl utvecklingsbiståndet som andelen kvotflyktingar som vi årligen tar emot visar tydligt att regeringen vägrar ta sitt globala ansvar.

Vi anser att Finland behöver utarbeta en konkret tidsplan för att uppnå målsättningen att utvecklingsbiståndet ska bestå av 0,7 procent av BNI. Regeringens höjning av utvecklingsbiståndet med 0,02 procent är inte tillräcklig, och Finland kan definitivt göra bättre. Det är dags att också Finland inser sitt globala ansvar och verkligen tar det på allvar.

Frida Sigfrids vice ordförande Ida-Maria Skytte förbundsstyrelsemedlem Svensk Ungdom

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning