Dags för avbytarbänken?

Skulle det vara så farligt att vrida klockan tillbaka och tillsätta en tjänstemannaministär i dag?