Dags att ta ansvar för vården, Esbo!

Hur kan de förtroendevalda ens veta om stora problem och tillkortakommanden om ansvariga tjänstemän bara nickar och säger att allt är bra?

Äldrevården i Finland är en stor skam för våra beslutsfattare. Denna tragedi drabbar var och en av oss för alla har vi en mamma, en pappa eller morfar och farfar som är gamla och om det vill sig väl blir vi själva gamla. Men få av oss är själva funktionshindrade eller kanske inte ens känner någon person med funktionsnedsättning. Många är unga med livet framför sig. Denna tragedi har också drabbat dessa människor. Bölden har äntligen spruckit. Det som nu kommit fram är bara toppen på isberget.

Justitieministern konstaterade att det är fråga om brott och förövarna bör ställas inför rätta. Största delen av oss finländare delar hans åsikt. Även jag. En del äldreinrättningar påminner om 1930-talets fångläger där man ligger på golvet på natten eller får efter 18 timmar mat via magslang om någon kommer ihåg.

Många svårt funktionshindrade har levt och lever just nu i boenden med för få vårdare. Många lider av vanvård. Vinstinbringande företag som Esperi Care, Attendo, Mehiläinen och koncernen Invalidförbundets Validia Oy har noggrant sett till att vinsten går före kvaliteten. Det är inte ovanligt att vara tvungen att vänta ett par timmar för att komma på toaletten.

Straffåtgärder har ingen krävt. Hur kommer det sig? Handikapp drabbar inte oss alla liksom ålderdomen. "Out of eye, out of heart" är ett gammalt engelskt ordspråk. Det är lett till slutna ögon. Ytterst svårt funktionshindrade med så kallad normal begåvning är få. Mentalt funktionshindrade är en större grupp och är nu speciellt utsatt, "till salu" på grund av att alla inrättningar skall stängas före 2020 och mindre boenden grundas. Litet är vackert hette det ännu på 1980-talet, men så väl är det tyvärr inte i till exempel rika Välfärdsesbo när valet står mellan Esperi Care, Attendo och Mehiläinen. Esbo stad har valt att utlokalisera sina tjänster, över 70 procent till vinstinbringande vårdjättar! Mest i hela Finland?

Esbo stad tog över min svårt så kallade normalbegåvade funktionshindrade sons boende för fem år sedan. Det var som himmelriket efter att ha vanvårdats i handikapporganisationernas vinstinbringande boende. Men nu har svarta moln rest sig vid horisonten. En del funktionshindrade behöver på grund av stigande ålder mera vård och dessutom har två som kräver mycken vård flyttat in. Med resultatet att fyra vårdare har slutat och det är säkerligen bara en början. Närvårdarna sköter dessutom om städning och tvätt. Det tar mycket tid i anspråk och hör inte till en närvårdares uppgifter har Valvira påpekat speciellt till Esperi Care och Attendo. "Vårdhemmet" Ursula stängdes bland annat på grund av dessa två orsaker: för lite personal för krävande patienter och till råga på allt gick en stor del av närvårdarnas tid till annat än vård!

I snart ett års tid har personalen på min sons boende klagat och bett om förändring. Ingenting händer. Cheferna har sagt att de följer med läget. Det säger de fortfarande och kommer uppenbarligen att göra så framöver!

Är det månntro så att dessa mellanchefer är förbjudna att fatta självklara beslut? Kanske de inte ens vågar föra fram krav om mera pengar? Vem är det som bestämmer? Vem bär ansvaret? Hur kan de förtroendevalda ens veta om stora problem och tillkortakommanden om ansvariga tjänstemän bara nickar och säger att allt är bra?

Vi är många som vädjar till Esbo stads ledning. Gör något innan katastrofen står inför dörren! Grunda nya boenden i stadens egen regi och stäng de vinstinbringande bolagens "vårdhem"! Inte vill väl ändå Esbo stads ledning att Valvira kommer med rödpennan och stänger många boendeenheter på en gång? Visst vill Esbo stad vara ett föredöme?

Christina af Hällström handikappmor, pensionerad sjukvårdslärare, Esbo

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning