Dags att starta aggressiv kampanj för att hejda skarvexplosionen

Bild: Nina Ahtola

För knappa 20 år sedan observerades de första häckande skarvarna vid den finländska kusten. En räkning av bon denna sommar visade att skarvbeståndet vuxit explosionsartat och uppgår nu enligt Finlands miljöcentral till över 25 000 par, i hela Östersjön finns cirka 200 000 par.