Dags att spana in våren

BLOMMA FÖRE LÖV. Tibasten är en buske blommar på bar kvist. Bild: Mostphotos

Nu är det dags att observera och rapportera hur våren framskrider. Naturorganisationen Luonto-Liittos fyrtionde upplaga av den nationella våruppföljningen inleds på veckoslutet.

Ejdrar, grågäss och skogsduvor ses nu dagligen. Kanske har du också redan fått syn på de första flyttfåglarna eller en riktigt tidig tussilago? Det milda vädret blottar vårtecknen i ökande takt, och i helgen går det bra att rapportera vårobservationer, även på svenska, till Luonto-Liittos satsning "Följ med våren" på portalen kevatseuranta.fi.

Också dina observationer gör en skillnad då du klickar in dem på blanketten. Därifrån slussas informationen in i Naturhistoriska centralmuseets artdatabas så att vårens framskridande kan jämföras med vårarna under tidigare decennier. Därmed kan trender över längre tid utläsas.

I år fokuserar uppföljningen på lövträd och buskar. Det gäller att framför allt hålla koll på när aspen, tibasten, häggen och lönnen blommar, och när aspen och björken får löv. Utöver dessa återfinns hela hopen bekanta arter på den elektroniska anmälningsblanketten på webbplatsen.

Man behöver inte vara någon utpräglad naturmänniska eller duktig på att känna igen olika arter för att kunna delta. Det går bra att rapportera allmänt bekanta arter, så missa inte vårens första vitsippa, humla, ödla, igelkott eller gök. På kevatseuranta.fi finns också en skild, kortare och enklare artlista för barn, som lämpar sig utmärkt för skolklasser i lågstadiet.

Vårens förstaobservationer av varje listad art kan rapporteras, och därtill kan man rapportera hur allmänna samma arter blivit under uppföljningens så kallade fenologiveckoslut 12–13 mars, 26–27 mars, 9–10 april, 23–24 april, 7–8 maj, 21–22 maj och 4–5 juni.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03