Dags att sluta trampa på Moder jord – myriader av småkryp gynnar oss

Maskar och betydligt mindre, för ögat osynliga, organismer gör ett viktigt jobb då de bryter ner organiskt material och luckrar upp och syresätter jordmånen. Utan dem skulle marken vara död och ingenting kunde gro. Bild: Mostphotos

Nu uppmärksammar vi de små doldisar som gör det möjligt för oss att leva och må bra. Det finns myriader av dem under varje stövelkliv på åkern, men vi behöver dem också i stadsmiljöer.

Intensiv och ensidig markanvändning utarmar naturen. Det syns i att de pollinerande insekterna i åkerlandskapet och skogens fåglar blir färre.Det som inte syns är att samma slags markanvändning utarma...