Dags att lätta på gaspedalen i Helsingfors

Bild: Maija Hurme

Helsingfors stadsstyrelse behandlar på måndag frågan om hastighetsbegränsningar. De nya hastighetsbegränsningarna innebär att det är tillåtet att köra högst 30 kilometer i timmen på de flesta gator i centrum.

Drygt ett hundratal lågstadieskolor och verksamhetsställen för eftermiddagsvård i Helsingfors berörs av de sänkta begränsningarna. Marcus Rantala (SFP) som är medlem av stadsstyrelsen välkomnar de nya begränsningarna. Han är också för en ökad automatisk bevakning av trafiken.

– Vi har fått klara signaler att boende i Helsingfors vill ha en tryggare miljö för fotgängare. Jag tycker att det här förslaget är bra och beaktar fram för allt yngre, äldre och de som har svårt att röra sig. Jag har fått synpunkter på att bilister kör för fort till exempel vid Cygnaeus lågstadieskola eller Tehtaankadun ala-aste. Jag är övertygad om att de sänkta hastigheterna bidrar till en ökad säkerhet, även om det också självfallet faller på alla som rör sig i trafiken att ta hänsyn, säger Rantala.

Han får medhåll av kollegan i styrelsen, Otso Kivekäs (De gröna). I Kivekäs grupp har man varit enig om att hastigheterna måste sänkas i biltrafiken.

– All forskning visar att sänkta hastigheter bidrar till en ökad säkerhet för alla i trafiken. Det här är ett förslag som också beaktar alla som rör sig i trafiken. Det här är ett förslag som de flesta partier varit eniga om. Det största motståndet har funnits hos representanter för sannfinländare och samlingspartister, säger Kivekäs.

"Egoistiska cyklister ett större problem"

Sannfinländarnas Mika Raatikainen tycker att begränsningarna är kosmetiska. Enligt honom är bilister redan nu hårt utsatta och för dem som sedan tidigare kör vårdslöst är begränsningarna bagateller.

– Rattfyllon, drogpåverkade bilister och egoistiska cyklister är betydligt större problem i Helsingfors. Det är insatser mot dem som man borde sätta resurser på. Jag motsätter mig de sänkta hastighetsbegränsningarna. De är marginella. Det måste också finnas utrymme för bilar i centrum. Nu går politiken ut på att straffa den som har bil. Det är fel, säger Raatikainen.

Nya hastighetsbegränsningar väntar för bilister i Helsingfors. Bild: HBL/Arkiv/Tor Wennström

På Helsingforspolisen ser man positivt på sänkning av hastighetsbegränsningarna, även om man poängterar att det på områden där det råder en hastighetsbegränsning på 30 kilometer i timmen är många bilister som kör för fort. Från polisens sida poängterar man att säkerheten blir bara större med en tätare övervakning, vilket förutsätter större resurser. I polisens utlåtande heter det att resurserna måste tas från stadens kassa eftersom staten inte skjuter in extra resurser för trafikövervakning. Utan en strängare övervakning är risken överhängande att trafikkulturen försämras.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning