Dags att ge barnen företräde igen

Min önskan är att 2018 blir ett år då den politiska makten förbinder sig till ett barnvänligt samhälle och respekterar FN:s konvention om barnens rättigheter.

Vi står inför ett nytt år med nya möjligheter. Finlands äldsta barnskyddsorganisation, Barnavårdsföreningen i Finland, firar sitt 125-årsjubileum. Under föreningens historia har många saker blivit bättre för de finländska barnen. Många barn lever under goda förhållanden omringade av trygga vuxna. Materiellt sett är det lätt att konstatera att dagens barn har mera än förr.

Många barn i dag har det bättre ställt än någonsin under landets hundraåriga historia. Tyvärr måste jag också påminna om att ojämlikheten i samhället ökar. Barn och familjer lever under svåra förhållanden med allt större problem. Fortfarande far många barn illa, många barn lever under fattiga omständigheter och det finns barn som inte får tillräcklig omvårdnad av sina föräldrar.

Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter har barn rätt till ett speciellt skydd och till den omvårdnad som krävs för barnets välfärd. Dessutom har barn rätt till tillräckliga samhällsresurser. Barnets rättigheter förpliktar oss vuxna, det är våra vuxnas ansvar att se till att dessa rättigheter inte försummas.

En stor besvikelse från förra året var att politiker trots upprepade motsättningar från oss experter beslöt att stöda en liberalisering av alkohollagen. Det är oacceptabelt att beslutsfattarna trots flera varningar om dess skadliga inverkan på barn valde att genomföra liberaliseringen.

Min önskan är att 2018 blir ett år då den politiska makten förbinder sig till ett barnvänligt samhälle och respekterar FN:s konvention om barnens rättigheter. Beslut som berör barn, både på lokal och på nationell nivå, bör basera sig på barnkonsekvensanalys. Barns behov ska ha företräde i alla ärenden, alltid.

Efter andra världskriget fanns det en politisk vilja att bygga upp ett barnvänligt Finland. Uppbyggnaden av vårt välfärdssamhälle påbörjades och barn prioriterades starkt. Då ansåg man att barnen och barnfamiljerna var investeringar i vår framtid. Jag önskar att vi skulle återta denna vilja. Jag hoppas att Barnavårdsföreningens 125:e jubileumsår blir ett år då barns behov verkligen börjar styra politiska beslut, inte endast till pappers.

Låt 2018 bli ett år då vi vuxna respekterar barnens rättigheter på alla nivåer.

Pia Sundell verksamhetsledare, Barnavårdsföreningen i Finland rf

Kim Herold: ”Motorsängen hjälper mot snarkningarna”

Musikern Kim Herold, även känd från tv-programmet Selviytyjät, har märkt att en bra säng gör det lättare att återhämta sig och att den till och med förebygger idrottsskador. 5.11.2019 - 14.22

Mer läsning