Dags att fundera på sommarjobb – konkurrensen om de mest eftertraktade platserna är hård

Oscar Taht och Miisa Kuusisto är lyckligt lottade med jobb vid sidan om skolan. Bild: Max Nyberg

Småningom inleder städer och företag rekryteringen inför sommaren. För minderåriga innebär det en chans att få sommarjobb, men kampen om de få platserna är hård.

Vid Helsinge gymnasium i Vanda är stämningen som på vilken annan skola som helst. Det stojas och skrattas, och så blir det fort tyst i korridorerna när lektionerna börjar.

Oscar Taht och Miisa Kuusisto, som HBL stämmer träff med för att prata sommarjobb, går båda första året i gymnasiet och är lyckligt lottade i jämförelse med många klasskompisar: Bägge har jobb vid sidan om skolan – Kuusisto vid inomhuslekparken Hoplop och Taht som simlärare för 3-12-åringar.

I motsats till många kompisar i samma ålder har de något att sätta på sin CV.

Språk och kontakter

Såväl Taht som Kuusisto har noterat att det finns en del faktorer som hjälper unga personer utan någon nämnvärd CV att få ett jobb.

– Jag fick veta att de skulle grunda ett Hoplop och att de behövde personal. Så jag sökte, och vid intervjun nämnde jag min tvåspråkighet. Det lönar sig att nämna det. Samma gäller engelskkunskaper, säger Kuusisto.

Taht nickar.

– Kontakter hjälper också. Jag fick mitt jobb via min hobby, simning. De frågade om jag var intresserad, vilket ledde till en arbetsintervju som jag stressade en del inför. Det var sedan inte alls så stressigt som jag hade varit rädd för. För min del var engelskan en fördel.

För bägge är det nu aktuellt att börja fundera på sommarjobb. Kuusisto har redan sitt jobb via Hoplop, men tänker söka ytterligare något att göra på sommaren.

– Jag tänkte söka jobb som ledare på barnläger vid Vanda svenska församling.

För Taht beror läget på arbetspassen som simlärare.

– Jag funderar på att bli hjälpledare vid konfirmationsläger.

Hård konkurrens

Att få sommarjobb som ung är inte det lättaste – inte minst på grund av konkurrensen. På Vanda stad säger till exempel personalchefen Kirsi-Marja Lievonen att man anställer omkring 450 personer, och att man hade omkring 4 600 sökande inför sommaren 2019 – överraskande få jämfört med de drygt 10 000 som normalt söker. Majoriteten av sommarjobbarna är i regel lite äldre ungdomar, ofta studerande.

– Drygt 50 platser riktas till minderåriga och gäller främst skötsel av parker och idrottsplatser. Någon enstaka plats finns också inom kontorsjobb, men majoriteten där är studerande.

Utomhusjobb med skötsel av parker och idrottsanläggningar tenderar vara de mest populära platserna för minderåriga. Vanda är inget undantag, 411 personer sökte de drygt 50 jobben.

Språket är ingen större fråga, även om Lievonen uppger att tvåspråkighet räknas som en fördel. Engelskan har också blivit allt viktigare med åren, även om det inte är ett officiellt betjäningsspråk. Som tips till unga sökande som saknar arbetserfarenhet nämner Lievonen att det är bra att berätta lite om sig själv för att ge en bild av vem man är.

– För att sticka ut ur mängden lönar det sig att berätta till exempel om hobbyer och hur man tänker. Vi letar efter initiativförmåga, bra attityd och mod.

S-gruppen populär

Läget skiljer sig inte mycket inom den privata sektorn, åtminstone om man frågar Susa Nikula som är personalchef vid S-gruppen. Hon nämner att sommarjobbsprocessen innebär över 100 000 ansökningar, och att man anställer omkring 14 000 personer till gruppens olika företag.

Ungefär hälften kommer via programmet "Lär känna arbetslivet och förtjäna" som också till exempel Tokmanni använder och som enligt Nikula är mycket fungerande. Hon vågar ändå inte säga något om fortsättningen i och med de pågående förhandlingarna med Servicefacket Pam.

– Det erbjuder jobb för 14- till 18-åringar i två veckor. Sommarjobbarna är i regel myndiga, även om vi också har yngre personer där.

Rekryteringen hanteras lokalt i företagen, något som också tillåter intervjuer med en stor del av de 100 000 sökande. Andelslagen jobbar oftast lokalt per region eller stad, och ofta använder man sig av snabbintervjuer på omkring 15 minuter per person.

Tips och råd

Nikula nämner tips som mod och attityd, och att man listar hobbyer som idrott eller scoutverksamhet. Om rekryteringen sköts skriftligt så ska man utnyttja kommentarsfältet och på ett ärligt sätt beskriva hurdan man är och vilka egenskaper man har.

– Många av våra jobb är fysiska, som att sätta saker på hyllor, vilket betyder att idrott är ett plus.

I en intervjusituation gäller det att vara sig själv och att vara modig och hurtig. Saker man ska undvika är att inte säga något alls.

– Man ska också våga se i ögonen och inte använda telefonen. Och tuggummit kan man lämna bort. Men vi har märkt att ungdomar i dag är smarta.

En sak har förändrats markant de senaste åren.

– Förut undvek vi att anställa folk med synliga tatueringar eller piercingar. Världen har förändrats, och numera ser vi det som värdefullt med personal som har personlighet.

Butiker och staden

De så kallade sommarjobbssedlarna används åtminstone inte vid S-gruppen i någon större omfattning, även om man ingått avtal med vissa städer. Inte heller Oscar Taht eller Miisa Kuusisto har fäst någon större uppmärksamhet vid dem – förutom något vagt minne från högstadiet.

Nu, i gymnasieåldern, har de följt med klasskompisarnas diskussioner om sommarjobb. Kuusisto nämner att vissa arbetsgivare är mera populära än andra, till exempel talar många om Tokmanni.

– Men samtidigt är det så många sökande att det är svårt att få ett jobb. I allmänhet verkar parkjobb och butiker vara mest lockande. Många får också jobb via folk de känner.

Taht nickar och påpekar att konkurrensen, som de tusentals sökande till Vanda stad, gör det svårt.

– Jag tror att vi som jobbar vid sidan om skolan har en stor fördel jämfört med många andra . Arbetserfarenhet hjälper säkert mycket. Det är svårt att sticka ut.

Typiska jobb för minderåriga är skötsel av parker och idrottsplatser, vilket också får flest sökande. Det finns också andra positioner, som på bibliotek och inom äldreomsorgen.

Ansökningstiden varierar, till exempel börjar den i Helsingfors den 23 februari.

Esbo ledigförklarar årligen 700-800 sommarjobb. Det finns jobb för såväl minderåriga, från 16 år, som studeranden. Jobben har ungefär 8 000 sökande.

Vanda anställer omkring 450 personer. Ett normalt antal sökande är omkring 10 000.

Helsingfors anställer ungefär 1 000 16- och 17-åringar. Totalt anställs drygt 4 000 personer.

Grankulla anställer cirka 50 personer. Förra året sökte 120 personer sommarjobb.

Sommarjobbssedlar är ett alternativ för unga personer: Staden betalar 300 euro av lönen på något privat företag, och gäller för minst två veckors jobb.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning