Dags att be om ursäkt för sexismen, Leif Segerstam

Innan Segerstam kommer med en redig, offentlig och ovillkorad ursäkt har han inga fler uppdrag att vänta i framtiden heller. Vilket bara är sorgligt.

Efter alla löpsedlar metoohösten 2017 kunde man tycka att den ökade medvetenheten om vad kvinnor fått utstå genom tiderna, skulle leda till att såväl kvinnor som män skärpte sig och blev mera uppmärks...