Dagisbuss åt alla, ropen skalla!

Det är ständig brist på dagvårdsplatser i Helsingfors. I Hannu Oskalas (Gröna) kreativa förslag är bussen ändå bara ett komplement.

Helsingfors stad utreder möjligheterna att bredda utbudet med mobila enheter. Det kan betyda att allt fler stadsbarn i till exempel Berghäll får tillbringa mera tid i naturen. Erfarenheterna i Kouvola i östra Finland är goda. Där togs dagisbussen i bruk hösten 2017 i ett daghem med plats för fyra barngrupper. Tack vare bussen får ytterligare en grupp plats då barnen turas om att tillbringa en vecka i månaden i den mobila enheten.

I Helsingfors har daghem och skolor som är i akut behov av mera utrymme ofta utvidgat till paviljonger som byggts på gården eller på annat ställe i närheten. Enklare och beprövade lösningar finns. Helsingforspolitikern Hannu Oskala (Gröna) tror ändå inte att bussar ersätter byggnader.

– Hur vi än gör måste vi lyssna på de professionella inom småbarnspedagogiken, men jag tror att dagisbussar är ett bra, roligt och även nödvändigt tillägg i den normala verksamheten när väggarna kommer emot, säger Oskala.

Fullmäktigemotionen som han och 25 andra förtroendevalda gjorde i januari är nu väl förankrad i fostrans- och utbildningsnämnden. Nämnden vill att tjänstemännen utreder nytta och kostnader.

I förslaget hänvisar Oskala till fungerande exempel i Norge, Danmark, Sverige och – Kouvola.

Ut i skogen!

I snabbt växande Helsingfors är prognoserna riktgivande och behovet av dagvård större än utbudet. Fler familjer vill bo urbant för att det är trendigt och bekvämt, säger forskarna. Därför ökar också antalet barn särskilt i stenstaden det vill säga centrum. Och här är det ont om lämpliga daghemsfastigheter.

Tjänstemännen påminner om att många daghem och förskolor redan nu tillbringar mycket tid i naturen. Det är möjligt tack vare en bra kollektivtrafik.

Den finsktillverkade dagisbussen som används i Kouvola är byggd utifrån barnens behov. I bussdagarna ingår lek, forskning och vila enligt behov. Klädförvaring med torkutrymmen, sovplatser och toaletter ingår. I bussen finns också ett kök. Böcker, leksaker, musikinstrument och annat nödvändigt måste få plats. Det är inte en långfärdsbuss utan ett basläger på hjul som lämpar sig för kortare dagsutflykter.

– Under bussresan kan man läsa sagor, sjunga tillsammans och tala om dagens begivenheter, säger chefen för småbarnspedagogiken i Kouvola Helena Kuusisto.

Helt problemfri är bussen inte. Daghemspersonalen har märkt att det ibland är knepigt att anpassa tidtabellerna för hämtningar. Upp till 15 minuters förseningar är sådant som föräldrar undrat över. Men det är små bekymmer. På plussidan verkar finnas mycket nöjda barn, enligt de rapporter som går att läsa på Kouvola stads nätsidor.

En rapport om året med dagisbussen presenteras i slutet av året i Kouvola. Då finns kanske också tankar kring bussförarens roll.

– Det är mycket begärt om föraren ska köra buss, serva den och dessutom fostra barn, säger daghemslärare Tiina Ihaksi till Yle.

FAKTA

Bristen på dagvårdsplatser

De flesta barnen i Helsingfors får gå på dagis nära hemmet: Sju av tio bor inom samma postnummerområde som daghemmet finns i.

Antalet barn i kommunal dagvård ökade med ungefär 500 mellan september 2016 och september 2017.

Källa: Yle, Helsingfors stad

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00