Daghemmet Ankdammen tvingas stänga lokal på Drumsö

Bilden har ingen koppling till det aktuella daghemmet. Bild: Mostphotos

Daghemmet Ankdammens brandsäkerhetslösningar uppfyller inte gällande krav och brandsäkerhetsutredningen är delvis ogjord, enligt stadsmiljönämnden.

Det privata daghemmet Ankdammen stänger sin lokal i en gammal industrifastighet på Hallonnäsgatan på Drumsö. Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion gjorde enhälligt tummen ned för serviceproducenten Oy Ankkalampi Ab:s ansökan om ett tillfälligt bygglov på sitt möte under fredagen.

– Tomten har planlagts som kvartersområde för industri- och lagerbruk. Följaktligen kommer daghemmet att stängas, lyder beslutet.

Oy Ankkalampi Ab inledde sin verksamhet i lokalen i augusti och ansökte därefter om tillfällig ändring av användningssyfte från gammal industrifastighet till daghem.

Men enligt nämnden uppfyller daghemmets brandsäkerhetslösningar inte gällande krav. Brandsäkerhetsutredningen är delvis ogjord. Vidare konstateras bland annat att det inte gjorts en utredning om förekomsten av skadliga ämnen som krävs i en fastighet som tidigare varit i industribruk. Dessutom saknas beskrivningar på behöriga evakueringsväg- och avskiljningsarrangemang i ansökan, framhåller nämnden.

16 barn i åldern 1-5 år finns just nu inskrivna i daghemmet. Barnens vårdnadshavare har ett avtal med Oy Ankkalampi Ab, som ansvarar för att avtalsenlig vård ordnas.

– Om familjerna vill ha en vårdplats för sitt barn inom den kommunala småbarnspedagogiken kan de ansöka om en plats med en elektronisk ansökan, påminner Helsingfors stad.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning