Daghem utan bygglov stängs – sju andra av företagets lokaler saknar tillstånd

Ankdammens daghem på Melkögatan på bilden hör till dem som saknar giltiga bygglov och som staden utreder. Det som stängs finns på Hallonnäsgatan. Bild: Niklas Tallqvist

På torsdag stängs ett av Ankdammens daghem på Drumsö. Lokalerna i en gammal industrifastighet, delvis i källarplan, saknar bygglov. Sju andra av den privata koncernens daghem utreds nu av byggnadstillsynen. – Det kan inte handla om att man inte känt till reglerna, säger stadens daghemschef.

I augusti öppnade den privata producenten Ankdammen ett daghem på Hallonnäs i Drumsö – utan att ha sökt bygglov.

Först i oktober lämnades en ansökan om en tillfällig ändring av användningssyfte in till staden. Från miljö- och tillståndssektionen blev det ett klart nej i januari och på två veckors varsel stängs daghemmet. Sexton barn i åldern ett till fem år tvingas flytta någon annanstans från och med fredag.

– Tillståndet beviljades inte. Det är en gammal industrifastighet och ett lager och planemässigt är det också på fel plats. Byggnaden uppfyller inte de hälsokrav som ställs, säger Eeva Tiihonen, områdeschef för privat småbarnspedagogik.

Ankdammen Ab:s daghem på Hallonnäsgatan 17 på Drumsö stängs torsdag 31.1. Verksamheten är på finska och engelska.

Även de här daghemmen saknar enligt byggnadstillsynen bygglov, eller har bristfälliga lov:

Båtsmansgatan 12 samt 14, Rödbergen. Verksamhet på svenska och finska.

Tavastvägen 124, Arabiastranden. Verksamhet på svenska och finska.

Melkögatan 11 samt 15, Drumsö. Verksamhet på finska och engelska.

Båtsviksbågen 28, Hertonäs strand. Verksamheten på finska och engelska.

Mechelingatan 34, Tölö. Verksamhet på svenska och finska.

Källa: Byggnadstillsynen.

Lokalen är delvis i källarplan och har byggts 1961 som ett lager. Enligt Tiihonen har det inte undersökts om det till exempel finns asbest i den. Brandsäkerhetslösningarna uppfyller heller inte kraven.

Hon säger att det hela har kommit som en total överraskning för sektorn för fostran och utbildning.

Det har dessutom kommit fram att ytterligare sju av Ankdammens daghem saknar bygglov.

– Det kan inte handla om att man inte känt till reglerna, de är mycket tydliga, säger Tiihonen.

Har inte åtgärdat

Fallen uppdagades då byggnadstillsynen i höstas började misstänka att allt inte stod rätt till med byggloven, enligt Pentti Ruuska, chef för stadens byggnadstillsyn. Läget är exceptionellt, och han tvingas kommunicera både internt inom stadens förvaltning och med journalister.

Det är uppenbart att han är kritisk till Ankdammens förfarande. De sju daghem som utreds, förutom det som stängs, saknar enligt honom alla bygglov eller tillstånd för tillfällig ändring av användningssyfte. Till en del har ansökningar kommit in i januari.

– Det är ännu oklart om de godkänns.

Det har också förekommit att Ankdammen inte har vidtagit åtgärder som har krävts eller att bygglov har förfallit, enligt Ruuska.

Han antyder att situationen vid ytterligare ett daghem är mer kritisk. Byggnadstillsynen kommer systematiskt att gå igenom alla privata dagvårdproducenters tillstånd och bygglov.

Glapp inom staden

I de Ankdammen-daghem som utreds finns sammanlagt 150 barn. Barnen från Hallonnäs har tillsammans med sin personal fått plats hos en annan privat aktör i området. Eeva Tiihonen har haft ett möte med föräldrarna och säger att en del dessutom har valt andra lösningar.

– Visst är familjerna upprörda och frågar hur staden kan stänga ner ett daghem på så kort varsel. Lokalerna är väldigt vackra och har inretts trevligt men jag måste berätta för föräldrarna att de inte är trygga.

Andra har enligt Tiihonen varit oroade över om barnen har exponerats för farliga ämnen.

Ankdammen startade sin verksamhet 2008. Vissa av de daghem som saknar bygglov har haft verksamhet i många år.

Hur märker ni det här först nu?

– Vi har hittills litat på serviceproducenterna, säger Eeva Tiihonen.

Enligt henne är det byggnadstillsynen som beviljar bygglov, som är ett krav innan man inleder daghemsverksamhet. Också en slutgranskning ska vara gjord.

Ankkalampi-Ankdammen har sammanlagt 23 daghem, 20 av dem i Helsingfors, ett i Åbo och ett i Esbo. Alla har tvåspråkig profil.

Företaget grundades 2008 och har vuxit kraftigt.

2017 var omsättningen 4,96 miljoner euro, och vinsten 229 000 euro.

Fem år tidigare var omsättningen 355 000 euro och Ankdammen gjorde en förlust på 45 000 euro.

Vd Heidi Ruhala är också ägare i företaget.

Källor: Asiakastieto samt Ankdammens webbsidor.

Då sektorn för fostran och utbildning kommer in granskar den att verksamheten uppfyller pedagogiska krav. I det skedet har Tiihonens enhet inte längre ställt frågor om det byggnadstekniska.

Hon medger att kommunikationen mellan de två enheterna i staden har brustit och säger att den nu ska förbättras.

"Beklagar osäkerhet"

På Ankdammen svarar vd Heidi Ruhala på HBL:s frågor per e-post. Enligt henne är familjerna på Hallonnäsdaghemmet "mycket besvikna". Hon säger sig beklaga att familjer och personal drabbats av osäkerhet.

På frågan varför företaget inte ansökt om bygglov före man öppnade daghemmet, svarar hon att det funnits oklarheter mellan olika aktörer och att det är bra att förfaringssätten nu reds ut.

– Även i vårt eget handlande finns det plats för förbättring.

Enligt henne har planläggningsfrågorna kommit som en överraskning när det gäller daghemmet på Hallonnäs. Området har planlagts för industri- och lagerbruk.

Vad gäller de andra daghemmen som utreds säger hon att det handlar om att rätta till misstag i att Ankdammen inte har ansökt om ändring av användningssyfte och tror det hela snart ska vara åtgärdat. Daghemmen finns till exempel i mötes- och affärslokaler i bostadshus.

25 000 barn i Helsingfors är i kommunal barnomsorg, 3 500 i privat. På svenskt håll finns en handfull privata aktörer, men flera som staden har köpavtal med.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Med sikte på en hållbar framtid – ingenjörerna visar vägen

Mer läsning