Daghem byggdes i all hast i Esbo: "Det regnade in och vi saknade dricksvatten"

Tom Wagner har ett bemanningsföretag. På det här bygget i Tölö i Helsingfors var allt i sin ordning. Bild: Niklas Tallqvist

Årligen utför Regionförvaltningsverket 6 500 granskningar av byggarbetsplatser i Finland. Ett bygge där allt inte gick rätt till var ett daghemsbygge i Esbo i fjol, vilket elektrikern Tom Wagner fick erfara. Han får medhåll av byggets säkerhetsövervakare. Entreprenören och Esbo stad är av annan åsikt.

När daghemmet Perkkaanpuiston päiväkotis byggnad i Alberga i Esbo, som byggdes 1979, ansågs oduglig på grund av dålig inomhusluft beslöt staden i fjol att bygga en modulbyggnad för daghemmet. Tom Wagn...