Dagen mot våld mot kvinnor uppmärksammas med diskussion, krav och symbolik

Utrikesministeriets kontor Sjöekipaget i Helsingfors blir orange på torsdagskvällen. Byggnaden har även tidigare lysts upp i olika färger för att uppmärksamma händelser och evenemang. Bild: Utrikesministeriet

Den internationella dagen mot våld mot kvinnor är på årsdagen av mordet på tre systrar i Dominikanska republiken.

I dag, torsdag, uppmärksammas den internationella dagen mot våld mot kvinnor med en mängd ställningstaganden och symbolhandlingar.

Statsrådet uppmärksammar dagen genom att lysa upp utrikesministeriets huvudbyggnad Sjöekipaget på Skatudden i Helsingfors med orange lampor från klockan 16 till midnatt. Orange är den årliga kampanjen 16 Days of Activisms färg. Den drygt två veckor långa kampanjen startar med dagen mot våld mot kvinnor.

Utrikesministeriet konstaterar att Finland arbetar för att Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet, Istanbulkonventionen, ska godkännas i hela världen.

"Istanbulkonventionen är ett exempel på att konkreta förändringar till det bättre kan ske också i Finland tack vare en internationell konvention", säger utrikesminister Pekka Haavisto (Gröna) i ett pressmeddelande.

Seminarium om digitalt våld

Vid ett seminarium i förmiddags om digitalt våld betonade justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) att det digitala våldet förutsätter ny slags kompetens av myndigheter och yrkesmänniskor som möter offer för våldet i sitt arbete.

Vid seminariet, som ordnades av justitieministeriet och Kvinnoorganisationernas Centralförbund, hölls anföranden om hatpropaganda på webben, olika sätt att ingripa i digitalt våld, könsstereotypier i videospel och könsrelaterat våld i spelbranschen.

Henriksson berättade om de lagberedningsprojekt som är på gång för att förbättra brottsoffrets ställning, ingripa i våld och öka jämställdheten. Till dem hör är totalreformen av lagstiftningen om sexualbrott, översynen av lagen om besöksförbud och inrättandet av en uppgift som rapportör om våld mot kvinnor.

Akava kräver lagstiftning

Lagstiftning mot trakasserier och våld i arbetslivet är precis vad Centralorganisationen för högutbildade Akava kräver i ett pressmeddelande.

Akava hänvisar till en enkät bland sina medlemmar där 23 procent av de svarande hade upplevt våld eller hot om våld i arbetslivet under de tre senaste åren. Hela 36 procent uppgav att de upplevt trakasserier eller osakligt beteende.

Akava konstaterar att kvinnorna utsätts för våld oftare än männen, och att det oftare sker i den kommunala sektorn än i andra sektorer. Ett problem, menar Akava, är att arbetsgivarna ofta inte tar tag i problemen.

Finland behöver därför både ny lagstiftning och en bred diskussion i samhället för att öka den upplevda tryggheten och välmåendet i arbetslivet, säger Akavas arbetsmarknadschef Katarina Murto.

Hyllar tre mördade systrar

Dagen instiftades av FN:s generalförsamling år 2000. Datumet, den 25 november, hade dock uppmärksammats redan tidigare bland aktivister för kvinnors rättigheter.

Datumvalet är en hyllning till systrarna Patria, Minerva och María Teresa Mirabal som år 1960 mördades på grund av att de motsatte sig regimen i Dominikanska republiken.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning