Ett prov för sämjan och kamratskapet

"För att överbrygga den onödiga uppdelningen i nordliga och sydliga regioner med tillhörande fördomar på ömse sidor, skulle det vara dags att låta Italien och Spanien vara jämbördiga aktörer med de tidigare maktcentrumen."

Det finns vissa spänningar inom Europeiska unionen som i onödan sliter på sammanhållningen om de inte hanteras på ett vettigt och verklighetsbaserat sätt.
ANDRA LÄSER