Nordea-ägare kan se fram emot höjd utdelning – banken ökar vinsten

De finska aktieplacerarnas favorit Nordea tar marknadsandelar på bolånemarknaden och går oväntat bra. Ägarna belönas med en höjd utdelning. 

Storbanken Nordea, med vd Frank Vang-Jensen, redovisar bokslut för 2022. Arkivbild
02.02.2023 10:14 UPPDATERAD 02.02.2023 16:29
Storbanken Nordeas årsrapport slår analytikernas förväntningar. Banken redovisar en rörelsevinst före kreditförluster på 1,7 miljarder euro för fjärde kvartalet 2022, vilket kan jämföras med vinsten på 1,4 miljarder euro under motsvarande kvartal ett år tidigare.
Det är ett bättre resultat än väntat, enligt en sammanställning av prognoser gjord av Bloomberg.
"Nordea fortsatte att ta marknadsandelar i hela Norden och bolånen ökade med 3 procent. Den ökade ekonom­iska osäkerheten och stigande inflation ledde emellertid till en långsammare tillväxttakt för bolånen under fjärde kvartalet", skriver Nordea i sitt bokslut för 2022.
Det är framför allt räntenettot, alltså det banken tjänar på skillnaden mellan in- och utlåningsräntor, som driver vinstökningen. Nordeas företagsutlåning ökade till exempel med 9 procent under det fjärde kvartalet. 
Provisionsnettot, alltså det banken tjänar på provisioner och förvaltningsavgifter, gick däremot nedåt. Även det förvaltade kapitalet minskar. 
”Det förvaltade kapitalet minskade med 13 procent på årsbasis men ökade med 5 procent från förra kvartalet och flödena från våra interna kanaler var fortsatt positiva", skriver banken.

Höjer utdelningen

Nordeas aktie har de senaste åren legat i topp på listan över de aktier som flest finländare äger. Ägarna kan nu se fram emot en höjd vinstutdelning. 
Styrelsen föreslår en utdelning på 80 cent euro per aktie, vilket kan jämföras med 69 cent per aktie i fjol.
Samtidigt garderar sig Nordea för sämre tider. Kreditförlusterna blev 59 miljoner euro, mot 56 miljoner ett år tidigare. I detta ingår en avsättning för befarade kreditförluster.
"Efter en bedömning av den stigande inflationen, räntehöjningar och allmänt försämrade utsikter i världsekonomin utökades bufferten enligt ledningens bedömning med 20 miljoner euro till 585 miljoner euro", skriver Nordea.

Nordeas årsrapport

Siffrorna gäller 2022, 2021 i parentes. Alla siffror i miljoner euro om inget annat anges. 
Räntenetto: 5 664 (4 925)
Provisionsnetto: 3 336 (3 495)
Rörelsevinst: 5 381 (4 396)
Utdelningsförslag: 0,8 euro per aktie (0,69 euro per aktie)

ANDRA LÄSER