De här restriktionerna gäller i Svenskfinland: restauranger, distansjobb, munskydd, sammankomster och skolor

Här är en sammanfattning av de rådande restriktionerna i Nyland, Egentliga Finland, Österbotten, Mellersta Österbotten och Åland den 16 augusti.

Restauranger slutar servera alkohol klockan 22 och stänger 23 i Helsingfors för tillfället. Arkivbild från Tanner på Tavastvägen.
När de olika myndigheterna bestämmer om nya coronarestriktioner kan det vara svårt att hålla koll på vilka begränsningar som gäller. Fortfarande saknas en webbplats där allting skulle framgå klart och tydligt.
Här är en sammanställning av restriktionsläget i sjukvårdsdistrikten i Svenskfinland just nu.
Listan är uppdaterad måndagen den 16 augusti.
Uppgifterna kommer främst från statsrådets, Social- och hälsovårdsministeriets, regionförvaltningsverkens, sjukvårdsdistriktens och kommunernas webbplatser samt från samtal med myndigheter.

Restauranger

Huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla) och Egentliga Finland:
Restauranger får servera alkohol klockan 07–22 och hålla öppet klockan 05–23.
Barer får använda hälften av kundplatserna. Begränsningen gäller även utomhus. Övriga restauranger får på motsvarande sätt använda 75 procent av kundplatserna.
Både inom- och utomhus ska kunderna ha egna sittplatser. Inomhus råder karaoke- och dansförbud, eftersom kunderna där ska hålla sig till sina platser.
Nyland (förutom huvudstadsregionen), Österbotten och Mellersta Österbotten:
Restauranger får servera alkohol klockan 07–24 och hålla öppet klockan 05–01.
Barer får använda hälften av kundplatserna inomhus. Övriga restauranger får använda 75 procent av platserna inomhus.
Utomhus är antalet kundplatser inte begränsat. Där måste kunderna inte ha egna platser, men de ska hålla avstånd.
Åland:
Restauranger får servera alkohol klockan 07–24 och hålla öppet klockan 05–01. Alla kunder ska ha en egen sittplats inomhus.
De allmänna kraven på hygien och avstånd mellan kunder gäller i hela landet.

Distansjobb

Nyland och Egentliga Finland:
Distansarbete rekommenderas i stor utsträckning inom både den offentliga och den privata sektorn. Arbetsplatserna ska främja arrangemang som minskar närkontakter och andra riskfaktorer.
Vasa sjukvårdsdistrikt och Mellersta Österbotten:
Distansjobb rekommenderas. På arbetsplatser bör man dela upp pauserna, hålla avstånd samt använda ansiktsmasker.
Åland:
Inga särskilda rekommendationer. Arbetsgivare kan fatta egna beslut.
Åland är det enda landskapet i landet som inte har någon rekommendation för distansjobb.

Munskydd

Nyland:
Personer över 12 år rekommenderas att använda munskydd då de rör sig där det finns andra människor. Det gäller bland annat kollektivtrafiken och offentliga lokaler och tillställningar, inklusive läroanstalter från och med årskurs 6.
I huvudstadsregionen råder munskyddstvång i kollektivtrafiken. På arbetsplatser rekommenderas att anställda bär munskydd.
Egentliga Finland:
Munskydd rekommenderas i kollektivtrafiken, på offentliga platser samt på arbetsplatser om flera personer vistas i samma rum. Munskydd rekommenderas i alla läroanstalter från och med årskurs 4.
Vasa sjukvårdsdistrikt:
Munskydd rekommenderas för alla över 12 år i kollektivtrafiken och på offentliga platser inklusive butiker, på jobbet om fler personer arbetar i samma rum samt i samband med coronavirustest. I grundskolan rekommenderas munskydd från årskurs 6. Personer som anländer till Finland från ett riskområde rekommenderas bära munskydd om de under karantänen måste röra sig utanför hemmet.
Mellersta Österbotten:
Munskydd rekommenderas för alla över 12 år på offentliga platser, bland annat i kollektivtrafiken, när man uppsöker hälsovård samt i alla läroanstalter från och med årskurs 7. Rekommendationen gäller även när man återvänder till Finland från ett riskland och i alla andra situationer där det är omöjligt att hålla säkerhetsavstånd.
Åland:
Munskydd rekommenderas i samband med coronatest. Munskydd rekommenderas för alla över 15 år i kollektivtrafiken och på allmän plats inomhus om man inte kan hålla avstånd. Munskydd rekommenderas även för alla över 15 år under karantäntiden efter inresa från riskområde.

Sammankomster

Nyland:
Sammankomster med fler än 10 personer ska inte ordnas inomhus om det inte är möjligt att garantera säkerhetsavstånd på 2 meter mellan deltagarna. För utomhustillställningar finns inga krav på säkerhetsavstånd, men har tillställningen över 50 deltagare ska det vara möjligt att undvika närkontakt.
Från och med den 20 augusti gäller dock detta i huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla):
Inomhus får högst 25 personer samlas, och utomhus – i avgränsade utrymmen – högst 50 personer. Undantag kan göras, men det kräver till exempel att publiken delas in i sektioner, med tydliga säkerhetszoner mellan sektionerna.
Om man ordnar en tillställning för över 50 personer utomhus, som den här demonstrationen på Riksdagshusets trappa i höstas, måste man se till att det är möjligt att hålla två meters avstånd till andra.
Besökarna ska kunna undvika närkontakt med andra. Inomhus definieras närkontakt som fysisk kontakt eller att man i över 15 minuter är närmare än 2 meter från andra människor. Utomhus definieras närkontakt som fysisk kontakt.
Privata sammankomster med över 10 personer ska inte ordnas om man inte kan försäkra sig om att avståndet på 2 meter kan hållas mellan deltagarna.
Direktivet om att det ska vara möjligt att undvika närkontakt gäller även kundutrymmen som sköts av till exempel företag, kommuner och religiösa samfund, och där fler än 10 personer vistas inomhus eller fler än 50 personer vistas utomhus. Det gäller dock inte skolor, daghem, proffsidrott eller privatlivet.
Egentliga Finland:
Sammankomster med fler än 10 personer ska inte ordnas inomhus om det inte är möjligt att garantera säkerhetsavstånd på 2 meter mellan deltagarna. För utomhustillställningar finns inga krav på säkerhetsavstånd, men har tillställningen över 50 deltagare ska det vara möjligt att undvika närkontakt.
Antalet kunder i offentliga och privata kundutrymmen begränsas inte tills vidare. Man bör dock undvika närkontakt med andra människor när det finns fler än 10 personer inomhus eller fler än 50 personer i avgränsade områden utomhus.
Inomhus bör man överlag undvika närkontakt.
Vasa sjukvårdsdistrikt:
Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster kan ordnas utan begränsningar om deltagarantalet är högst 10 personer inomhus eller högst 50 personer i avgränsade utomhusutrymmen.
Större tillställningar kan ordnas om säkerheten kan tryggas i enlighet med Undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar.
Mellersta Österbotten:
Inga särskilda restriktioner men säkerhetsavstånd på 2 meter rekommenderas.
Åland:
Offentliga tillställningar inomhus med upp till 50 deltagare är tillåtna. Tillställningar inomhus med över 50 deltagare är tillåtna om det finns en på förhand reserverad plats för var och en.
För privata tillställningar rekommenderas att deltagarantalet begränsas till 100 personer.

Skolor, läroanstalter och daghem

Nyland, Egentliga Finland och Åland:
Se ovan vilka årskurser som rekommenderas använda munskydd.
I epidemins samhällsspridningsfas gäller allmänt att närkontakt ska undvikas vid högskolor och läroanstalter på andra stadiet.
Kommunerna kan fatta egna beslut om hur undervisningen ordnas.
Eleverna inleder skolåret på plats överallt i landet.
Vasa sjukvårdsdistrikt och Mellersta Österbotten:
Se ovan vilka årskurser som rekommenderas använda munskydd.
I epidemins accelerationsfas gäller allmänt att högskolor ska ordna undervisningen så att deltagarna har möjlighet att undvika närkontakt med varandra när det finns fler än 10 personer inomhus eller fler än 50 personer i avgränsade områden utomhus.
Kommunerna kan fatta egna beslut om hur undervisningen ordnas.
ANDRA LÄSER