Däckbytesdagen är ungefärlig

Att knyta däckbytet till en rörlig kyrklig helg var knappast någon briljant idé ens när det gjordes. Första måndagen efter påsk infaller i övermorgon, och då ska vi egentligen enligt lag byta till sommardäck. Lagen överskuggas emellertid av undantag.

Det finns ett rörligt årligt datum för byte till sommardäck, men det gäller bara i princip. Man får naturligtvis använda dubbdäck längre än så om väderförhållandena kräver det, som i stora delar av landet just nu. Tidpunkten för påsken i kyrkoåret hänger ihop med månens faser och bygger på en regel som troligen skrevs under det första konciliet i Nicea år 325, naturligtvis utan tanke på bilar och gummidäck.

Påsksöndagen inföll också i år efter vårdagjämningen och under den första söndagen efter en fullmåne. I praktiken kan tidpunkten variera mellan 22.3 och 25.4. Det är ett problem eftersom den i princip lika rörliga vintern inte följer samma tidtabell.

Finns det fortfarande snö längs vägkanten är det ett bra tecken på att man ska vänta med sommardäcken. Så länge snö och is smälter under dagen och nätterna fortfarande är kalla är det allt skäl att hålla kvar vinterdäcken. Den som startar en tidig morgon kan råka ut för väldigt hala partier på vägen. Dessutom är snabba väderväxlingar lite av april månads varumärke.

Miljö och vägslitage är goda argument för sommardäck så fort som möjligt, men som metod för att undvika trafikolyckor är vinterdäcken det bättre alternativet. Du som har friktionsdäck kan i princip fortsätta använda dem så länge du vill utan risk för böter, men var medveten om en nackdel: Gummiblandningen i dem är inte anpassad till sommartemperaturer, och de kan vara livsfarliga i synnerhet i blött före.

I många andra länder är påsken en sak och vinterdäcken en annan. Där har man i stället ett exakt datum, men givetvis kan också det överskridas om väglaget så kräver. I Sverige och Danmark är bytardagen 15 april, i Estland 31 mars, i Lettland 30 april och i Litauen 10 april.
 Norge är mera komplicerat. I södra Norge är dubbdäck tillåtna till söndagen efter påsk. I de nordliga landskapen Nordland, Troms och Finnmark får man köra dubbat till 1/5. Den som vill köra dubbat i Oslo, Trondheim, Stavanger och Bergen ska betala en extra avgift, en piggdekksgebyr.

Hur som helst är det ändå snart dags att gå in för sommardäck. Kolla däckens skick när du byter och skaffa nya vid behov. Spårdjupet måste vara 1,6 millimeter, men bildäcksförbundet rekommenderar 4 millimeter för att man ska vara på den säkra sidan.

Däckets rotationsriktning finns markerat på utsidan. Se till att det hamnar rätt. Lufttrycket är det också viktigt att kolla innan man monterar hjulet. Glöm inte reservdäcket där i bakluckan. Den som byter däck själv ska tänka på att dra åt bultarna ordentligt, och dessutom kolla att de är åtdragna sedan bilen kört några tiotals kilometer. Vill man inte byta själv är det ingen brist på däckfirmor som gör det snabbt.

De senaste däckrazziorna har visat att de finländska bilarna har bättre däck än för några år sedan. I takt med att ekonomin återhämtar sig tänker vi mera på däck och trafiksäkerhet. Enligt den senaste statistiken är det bara en bil av tio som har dåliga däck. När det var som värst körde var fjärde med undermåliga däck. Fortfarande kör ändå två av hundra bilister med däck som är så dåliga att de är olagliga.

Vinterhastigheterna upphör gradvis att gälla från och med måndag 9.4. Sommarhastigheterna införs först på vägar där det är tryggt med högre hastigheter. 

På motorvägar med varierande begränsningar har sommarhastigheterna i princip varit i kraft sedan början av mars. Senast 14.4 ska sommarhastigheterna gälla i hela landet, med undantag för vägar med beläggningsskador som kräver åtgärder.

Dan Kronqvist Reporter

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03