Psykoterapiutbildningen bör reformeras så att den blir avgiftsfri och mer tillgänglig

I nuläget kostar en utbildning i psykoterapi upp till 50 000 euro. Få vill eller kan satsa så mycket ur egen ficka eller har en arbetsgivare som är beredd att betala.

Maria Sundblom Lindbergs viktiga I dag-kolumn (HBL 20.2) är aktuell varje dag fram till att problemet med bristen på psykoterapeuter är åtgärdat. Det är skamligt att den lagstadgade rätten till vård inte förverkligas och att situationen inte behandlas som akut i politiken och samhällsdebatten. Behovet ser ju dessutom tyvärr ut att öka.
Grundproblemet är att utbildningen i dag formellt är en fortbildning – och en dyr sådan. De yrken som behövs i samhället ska samhället också garantera utbildning till.
För en tid sedan skrev jag tillsammans med kollegan Matias Mäkynen (SDP:s vice ordförande) om att vi måste se till att det utbildas fler psykoterapeuter så att rätten till vård förverkligas.
En viktig åtgärd kunde vara att göra utbildningen avgiftsfri med en riktad offentlig satsning. I nuläget kostar nämligen en utbildning i psykoterapi upp till 50 000 euro. Få vill eller kan satsa så mycket ur egen ficka eller har en arbetsgivare som är beredd att betala.
Därför valde vi att lämna in ett skriftligt spörsmål som styrdes till omsorgsminister Krista Kiuru. Ministern delar vår oro och i svaret framkommer det att Social- och hälsovårdsministeriet är medvetet om situationen. Vår önskan om en statlig utbildningsersättning bedöms däremot inte kunna förverkligas så länge som utbildningen ses som en fortbildning.
Men det finns en ljusning, ett hopp.
Det pågår en utredning om att kartlägga reformbehoven i anslutning till psykoterapeututbildningen inklusive utbildningens studieadministrativa ställning, styrning och finansiering. Och denna utredning finner Kiuru viktig.
Reformbehoven kommer att behandlas i samarbete med Undervisnings- och kulturministeriet och universiteten samt konsortiet för universitetens psykoterapeututbildning.
Det är viktigt att tillsammans hitta lösningar som leder till att fler söker till och slutför en psykoterapiutbildning. Det finns alla skäl att påskynda reformarbetet. Läget är verkligen akut, inte minst bland svenskspråkiga i landet. Utbildningen bör reformeras så att den blir avgiftsfri och mer tillgänglig så att fler psykoterapeuter utbildas och fler människor får den vård de har rätt till och behöver.

Johan Kvarnström,

riksdagsledamot (SDP), Raseborg

ANDRA LÄSER