324 nya fall av corona – sprids bland unga på fester och barer

Coronafallen ökar i Finland. Behovet av sjukvård förblir dock stabilt, rapporterar Institutet för Hälsa och välfärd. Mer än hälften av fallen hittas bland personer under 30 år.

Coronafallen ökar i Finland. Behovet av sjukvård förblir dock stabilt, rapporterar Institutet för Hälsa och välfärd. Mer än hälften av fallen hittas bland personer under 30 år. Foto: Jeanette Östman/SPT
324 nya fall har rapporterats bara under torsdagen. Sammanlagt 1 651 nya fall av corona observerades under vecka 27, alltså mellan den 5 och 11 juni. Sedan mitten av juni har antalet fall per vecka tredubblats, rapporterar Institutet för hälsa och välfärd.
Enligt institutet sprider sig pandemin just nu mest bland socialt aktiva unga vuxna, på till exempel barer och festmiddagar. Flest smittofall observeras hos personer i åldersgruppen 20­­-29 år. En tredjedel av alla infektioner har hittats i denna grupp under vecka 27.
Åldersgruppen 10-19 står för 25 procent av alla infektioner, men de som fyllt 18 år drabbas i större utsträckning än de yngre i åldersgruppen.
Andelen fall som kommer från utlandet har halverats jämfört med förra veckan. Av de infektioner som konstaterats mellan 5 och 11 juni kommer 12 procent från utlandet. Ytterligare 3 procent kan kopplas till utlandet via smittokedjor.

Deltavarianten dominerar

Enligt institutet utfördes det under vecka 27 ungefär 94 200 coronatest. Andelen positiva test var 1,8 procent. Andelen positiva coronatest har därmed tredubblats sedan mitten av juni.
Just nu består deltavarianten för cirka 80 procent av fallen i Finland. Varianten undersöks i ungefär vart femte positivt coronatest.
Deltavarianten kan ha varit något överrepresenterad under de senaste veckorna på grund av test som kan kopplas till EM-tävlingsturister. Enligt institutet har cirka 90 procent av de positiva proverna från personer som testats vid östgränsen eller som har haft kontakt med Ryssland utgjorts av deltavarianten.

Behovet av sjukhusvård har inte ökat

Enligt institutet har antalet personer som får sjukhusvård förblivit stabilt trots att coronafallen ökat.
Enligt sjukvårdsdistriktens egen anmälan fanns det i går, onsdag, sammanlagt 43 patienter inom sjukhusvården av vilka 10 behövde intensivvård.
I hela landet har cirka 63 procent av befolkningen fått minst en dos vaccin och cirka 25 procent har fått bägge doserna.
Totalt har 978 dödsfall i Finland kopplats till covid-19 sedan pandemins början.

Nyckeltal

Landets coronaincidens: 53,3.
Antalet nya coronafall under den senaste veckan: 1 651.
Andelen smittfall från utlandet: Ungefär 15 procent.
Totala antalet coronarelaterade dödsfall: 978.
Behovet av sjukhusvård: 43 coronapatienter, varav 10 vårdas på intensivavdelningar.
Totala antalet coronafall: 98 888 (uppdaterad 14 juli).
Antalet nya fall de senaste dagarna: måndag 100 nya fall, tisdag 290 nya fall, onsdag 383 nya fall.
ANDRA LÄSER