Så förklarar regeringen sin politik: "Ska också i fortsättningen finnas tungt vägande skäl för uppsägning"

Regeringen har på förmiddagen lämnat in sitt meddelande om sysselsättning och om reglerna för uppsägning i små företag. Det blir omröstning om regeringens förtroende på onsdag.

Statsminister Juha Sipilä (C) under frågetimmen på Yle i söndags.
Sylvia Bjon
15.10.2018 11:32 UPPDATERAD 15.10.2018 15:38
Det var förra veckan som statsminister Juha Sipilä (C) meddelande att han tar till ett ovanligt grepp, då facket infört stridsåtgärder mot regeringens planerade lag om att göra uppsägningar lättare i små företag.
Regeringen ger riksdagen ett meddelande som leder till förtroendeomröstning. Tanken var att visa att riksdagens majoritet står bakom sysselsättningspolitiken.
– Om riksdagen har sagt sitt om saken, så ska tröskeln nog vara mycket högre. Det har varit många protester och strejker mot regeringen, men mot riksdagen borde man inte strejka, sade Sipilä i statsministerns frågetimme hos Yle i söndags.
Förra veckan underströk regeringen att meddelandet inte är en "försöksballong" där man mäter ett kommande lagförslag som ännu inte getts, utan gäller hela sysselsättningspolitiken.

Stridsäpplet redan i rubriken

Meddelandet som publicerades på måndagen innehöll ändå uppsägningsfrågan redan i rubriken. Det heter "Statsrådets meddelande till riksdagen om regeringens sysselsättningspolitik och om sänkning av anställningströskeln i små företag".
Ungefär halva texten i meddelandet handlar om den omstridda lagen som ännu inte getts till riksdagen.
I meddelandet inleder regeringen med sina målsättningar att förbättra sysselsättningen.
– Under regeringsperioden har antalet sysselsatta ökat med 115 000 personer, skriver regeringen och fortsätter med att sysselsättningen, trots den positiva trenden, är relativt låg i en nordisk jämförelse.
Regeringen hänvisar till grundlagen och skriver att "det allmänna ska främja sysselsättningen och verka för att alla tillförsäkras rätt till arbete. Ingen får avskedas från sitt arbete utan laglig grund."
– Framför allt i små företag har bestämmelserna om anställningsskydd ansetts höja anställningströskeln.
Regeringen bereder ett förslag som går ut på att det ska vara lättare att säga upp personer av personliga skäl i företag med färre än 10 anställda. Samtidigt förkortas karenstiden för alla som blir uppsagda av personliga skäl från 90 till 60 dagar, vilket uppges kosta några miljoner per år.

Uppsägning vid mindre allvarliga händelser

Regeringen konstaterar att det är svårt att göra en internationell jämförelse mellan länder eftersom också andra lagar varierar, men hänvisar till OECD:s jämförelse, och skriver att "det individuella uppsägningsskyddet i Finland är striktare än i OECD-länderna i genomsnitt".
– Precis som för närvarande ska det också i fortsättningen finnas sakliga och tungt vägande skäl till en uppsägning.
I ett tidigare utkast har regeringen föreslagit att ändringen ska innebära att det inte krävs lika allvarliga brott mot förpliktelserna som arbetstagare för att man ska kunna sägas upp. Till exempel ska det räcka om man "försämrat förtroendet mellan arbetsgivare och arbetstagare" eller "försvårat verksamheten i arbetsgemenskapen", enligt Näringsministeriets tidigare utkast. Ett annat förslag har varit att det inte längre ska krävas att arbetstagaren erbjuds anda uppgifter. En varning krävs ändå före uppsägning.
Fackorganisationerna har protesterat mot att gränsen på högst tio anställda försätter olika löntagare i olika situation beroende på hur många anställda det finns. Kravet från fackcentralerna har varit att regeringen avslutar beredningen helt och hållet.
Meddelandet debatteras i riksdagen på tisdag, och på onsdag följer förtroendeomröstning.

ANDRA LÄSER