Kyrkan vacklar om samkönad vigsel

Det är äktenskapslagens nya innehåll som kyrkan ska avgöra sin inställning till och antingen tillåta eller förbjuda samkönad vigsel.

Representanter för församlingsrådet i Johannes församling (HBL Debatt 15.10) skriver om dess inställning till samkönad vigsel i församlingens kyrkor. De säger sig komma emot så långt det är möjligt i nuvarande situation. Det kan man ha delade meningar om.

De erbjuder utrymmen, men enbart om präster från andra församlingar förrättar vigseln.

De markerar alltså att de godkänner om andra präster viger, bara inte egna präster viger. De har alltså tagit ställning mot samkönad vigsel. Ingen domstol har förbjudit samkönad vigsel i vår lutherska folkkyrka utgående från gällande äktenskapslag. Däremot har Högsta förvaltningsdomstolen uppgett att ett domkapitel kan utfärda en varning om det vill det utgående från dess tolkning av lärofrågor.

Johannes församling meddelar att kyrkomötets uppgift är att godkänna eller förbjuda samkönad vigsel. Men det har det inte gjort och det kommer att ta mycket lång tid innan det tar ställning till gällande äktenskapslag och hur kyrkan ska förhålla sig till den. Förvaltningsdomstolen uttryckte att kyrkomötet inte har gjort någon ändring i sin kyrkolag efter att äktenskapslagen har förändrats och det bör den göra om den vill förtydliga sin inställning.

Juridiskt är det inte detsamma att som åsiktsyttring uppge att äktenskapet ska ses som ett förbund mellan man och kvinna. Det är äktenskapslagens nya innehåll som kyrkan ska avgöra sin inställning till och antingen tillåta eller förbjuda samkönad vigsel.

Nu är frågan öppen och kommer att förbli så för kanske femton år framåt. Det går inte att få absolut majoritet nu på kyrkomötet vare sig för eller emot samkönad vigsel.

Biskop Teemu Laajasalo i Helsingfors stift har uppgett att han låter prästerna avgöra hur de avser att göra. Även en del andra biskopar har uttalat sig i liknande banor. De går inte ut med förbud eller med repressalier. Så här kommer situationen nu att fortsätta. Kyrkan vacklar och aktar sig för att ha kurage att ta klar ställning.

Närapå alla lutherska kyrkor i Västeuropa har godkänt entydigt samkönad vigsel. I Finland har biskoparna och kyrkan inte ens kunnat avgöra om välsignelse av samkönade par är tillåtet, men har inte heller förbjudit en sådan. Det står rätt klart att de homosexuella upplever detta som att kyrkan intar en avvisande och utslående inställning till dem; att kyrkan inte ser mångfalden i Guds skapelseordning utan vill utesluta en del grupper från den

Bo Holmberg,

Karis

ANDRA LÄSER