Hovrätten: Alkoholimport inte olaglig men ger skattesmäll

Den man som sålde alkohol över nätet från Baltikum till Finland gjorde sig inte skyldig till alkoholbrott. Däremot borde företaget ha betalat skatt till Finland, och han döms nu att betala miljonbelopp till Skatteförvaltningen enligt hovrättens dom.

Under tre år sålde ett företag registrerat i Estland över 200 000 liter alkoholdrycker via nätet till Finland. Det borde företaget ha betalat skatt för, slår hovrätten fast. Däremot gjorde mannen med bestämmanderätt i bolaget sig inte skyldig till alkoholbrott.
Anna Svartströmanna.svartstrom@hbl.fi
07.02.2023 12:49 UPPDATERAD 07.02.2023 14:11
Är distansförsäljning av alkohol olaglig och är företaget som gör det skattepliktigt i Finland?
Det har Helsingfors hovrätt tagit ställning till i ett fall där åklagaren anser att en man gjort sig skyldig både till grovt alkoholbrott och grovt skattebedrägeri.
Helsingfors tingsrätt har tidigare friat mannen på båda punkter. I hovrätten döms han för grovt skattebedrägeri men inte grovt alkoholbrott.
Den finska mannen hade bestämmanderätt i ett företag registrerat i Estland. Företaget Creative Alpha Solutions sålde företaget alkoholdrycker från Estland och Lettland bland annat via nätbutiken vironviina.com.
Enligt hovrätten gick betydande del av försäljningen till privatpersoner Finland. Det handlade om över 230 000 liter alkoholdrycker.
Verksamheten som mannen åtalats för pågick mellan april 2014 och januari 2017.
Den som köpte alkohol, läsk eller tobaksprodukter i nätbutiken kunde antingen avhämta varorna i Tallinn, eller klicka i en leveransbeställning. I Finlands ända kunde dryckerna lösas ut hos Matkahuolto.

Krävs inte tillstånd

Enligt åklagaren borde företaget som mannen drev ha haft detaljhandelstillstånd för alkoholförsäljning. Det håller inte hovrätten med om och friar honom från åtalet om alkoholbrott.
Hovrätten konstaterar att import av alkohol i sig inte bryter mot alkohollagstiftningen. Enligt hovrätten framgår det inte heller klart av finsk lag att det skulle vara förbjudet och straffbart att sälja alkohol på distans från utlandet till Finland.
”Förfarandet strider mot alkohollagen först när importerade alkoholdrycker används i kommersiellt eller annat näringssyfte utan tillstånd enligt alkohollagen”, summerar hovrätten.

Transporten tvistefråga

Däremot bröt mannen mot lagen då företaget inte anmälde försäljningen till skattemyndigheterna i Finland. Det gjorde att företaget inte betalade vare sig moms eller tillverkningsskatt på dryckerna.
Mannen döms nu till villkorligt fängelse i två år. Han döms också att betala 1,65 miljoner euro till Skatteförvaltningen. Därutöver får mannen näringsförbud.
På den här punkten röstade hovrätten. Majoriteten, två av de tre hovrättsråden ansåg att mannens företag hade en dominerande roll i att ta initiativ till och ordna transporten av alkoholdryckerna. Det här även om leveransen sköttes av ett självständigt transportföretag.
Därför, menar hovrätten, ska det tolkas som att de beställda dryckerna transporterades till Finland å företagets vägnar – och därför var företaget skattepliktigt. Enligt hovrätten undvek mannen medvetet att betala skatt.
Mannen har förnekat brott och menar att de som beställt dryckerna ordnat transporten själv. Han hade också krävt att domstolsbehandlingen skjuts upp i väntan på prejudikat från Europeiska unionens domstol om distansförsäljning av alkohol.
Enligt majoriteten i hovrätten är de finländska lagarna ändå inte oklara på ett sådant sett att det skulle påverka skattefrågan. När Helsingfors tingsrätt gav sin friande dom för två år sedan ansåg däremot familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) att regleringen inte är tillräckligt tydlig.

ANDRA LÄSER