Ta vara på de ungas engagemang

Ungdomsbarometern visar ett stigande samhällsintresse bland unga som borde vårdas bättre.

12.03.2019 16:00 UPPDATERAD 13.03.2019 12:05
Ungas värderingar och tankar om samhället har undersökts i en ungdomsbarometer i 25 år. Resultatet för den senaste mätningen offentliggjordes på tisdagen.
Det är inte överraskande att klimatförändringen oroar de unga allra mest. Tre av fyra unga mellan 15 och 29 år känner otrygghet inför klimatförändringen. För tio år sedan oroade den bara 40 procent. En orsak till den markanta ökningen är givetvis att kunskapen nu är betydligt större än tidigare om vad som hotar.
Den 16-åriga svenskan Greta Thunbergs engagemang och synlighet i den här frågan har också säkert inverkat på de finländska ungas intresse och oro. Det är även förståeligt att just de unga är engagerade och tänker på den här frågan eftersom stora förändringar hotar ske under deras livstid.

ANDRA LÄSER