Identitetspolitik är besvärligt för finlandssvenskar

Om det är något som präglar den finlandssvenska identitetsvåndan är det kanske osäkerheten på var vi har majoriteten: i vilken mån är vi älskade, uppskattade, accepterade, tolererade, oönskade eller avskydda?

KrönikaFredrik Sonck
12.02.2022 06:00
Då HBL nyligen gjorde en webbenkät om vad det innebär att vara finlandssvensk svarade 1 426 personer eller 61 procent att de tänker sig att det existerar en enhetlig finlandssvensk identitet.

ANDRA LÄSER