"Den enda vägen ut var att säga upp mig"

I arbetslivet kan det vara svårt att undvika konfliksituationer. Ofta går det att reda ut dem genom en konstruktiv diskussion. Alltid är det ändå inte enkelt. Vera valde att säga upp sig.

21.10.2021 18:46 UPPDATERAD 21.10.2021 18:48
Vera var 18 då hon började arbeta som inhoppare i en butik i en franchisekedja. I början hade hon arbetsskift på många olika enheter inom kedjan men senare blev hon fast anställd en längre tid i ett par butiker.
I en av butikerna var planeringen av arbetsskift problematisk, berättar Vera. Som värst kunde kvällsskiftet sluta klockan 23 och morgonturen börja klockan 5, vilket betydde att vilotiden i de här fallen endast blev sex timmar.
– Franchisetagaren var också ansvarig för andra butiker med kortare öppettider och verkade inte förstå att det inte var skäligt att vi förväntades stänga på kvällen och öppna igen nästa morgon, säger Vera som egentligen heter något annat.

ANDRA LÄSER