Sabotaget av Nord Stream får följder för Ingå: Beredskapsmyndighet avbryter vägprojekt i Joddböle av säkerhetsskäl

Ingå kommun avbryter sitt vägprojekt i Joddböle. Upphandlingen av bygget stoppas på uppmaning av Beredskapsförsörjningscentralen. Orsaken är energisäkerheten i området.

Gasrören i Joddböle är en delorsak till att säkerheten måste ses över. 
Mira Strandbergmira.strandberg@vastranyland.fi
10.12.2022 18:46
– Vi har sett händelser riktade mot gasrör i området och inom energisektorn överlag vill vi nu öka säkerheten kring energikritisk infrastruktur, säger äldre beredskapsexpert Jouni Kivi på Beredskapsförsörjningscentralen.
I praktiken handlar det om att begränsa tillgången till området.
– Vi vill minska mängden trafik till området.

ANDRA LÄSER