Då tsarfamiljen blev förtjust i Albert Edelfelt, ljusets mästare

Albert Edelfelts målning Goda vänner I (olja på trä, 1881) av systern Berta och hunden inspirerade det ryska hovets beställningar av flera barnporträtt. Målningen finns i Eremitaget i S:t Petersburg. Bild: Pavel Demidov

Albert Edelfelt var under sammanlagt femton år hovmålare hos Alexander III och Nikolaj II. Målningen Goda vänner av konstnärens syster, skulle enligt beställarnas önskemål användas som inspiration när familjen Romanovs barn målades.

Redan på 1870-talet slog Albert Edelfelt igenom med sina historiska scener, inte bara i Finland utan också internationellt. Målningen Drottning Blanka ställdes ut på den ryska avdelningen på världsuts...