"Då man tigger på gatan är man ingenting" – för Juliana och Maria började diskrimineringen redan i skolan

Juliana Baldovin och Maria Cãldãrar från Rumänien bor och jobbar i Finland, men vägen hit har varit lång och gropig. Bild: Cata Portin

Då Juliana Baldovin började skolan placerades hon och de andra romska barnen längst bak i klassen, eftersom ingen annan ville sitta bredvid dem. Och då de andra eleverna pluggade var det ingen lärare som riktigt brydde sig om ifall de romska barnen lekte eller verkligen lärde sig något. Ungefär där kanske Baldovins väg till tiggare på Helsingfors gator började, men diskrimineringen av romer har längre och djupare anor än så.

Att Juliana Baldovin och Maria Cãldãrar hamnade på gatorna i Helsingfors med en tiggarmugg i handen är bara ett led i en lång räcka omständigheter, som på många sätt genomsyras av diskriminering, fatt...