Då alkoholen förbjöds tog finländaren till flaskan som aldrig förr – och spritkriget kunde starta

Bild: Wilfred Hildonen

Den 1 juni 1919, då förbudslagen trädde i kraft i Finland, smakade nykterhetsrörelsen segerns ljuva sötma. Nu skulle finländarna överge spriten för en trygg arbetsmiljö och ett lugnt familjeliv. Men de nya bestämmelserna fick motsatt effekt och myndigheterna såg hjälplöst på då skärgården förvandlades till scen för massiva smugglingsoperationer och gängkriminalitet.

Under senare hälften av 1800-talet utvecklades nykterhetsrörelsen i Finland till en folkrörelse. Från att främst ha förespråkat ett måttligt alkoholbruk, började allt fler nykterhetsivrare i stället t...