Korporatismens goda och tvivelaktiga sidor

Den 80 år gamla januariförlovningen har inte slagits upp trots att arbetsgivarparten flera gånger velat dra sig ur centrala uppgörelser på arbetsmarknaden.

Det finns några ikoniska händelser i den finländska arbetsmarknadens historia. Till dem hör generalstrejken 1956, den första inkomstpolitiska helhetslösningen 1968 och de så kallade satansverserna som arbetsgivarcentralen spikade upp på sin kravlista krisåret 1991.

ANDRA LÄSER