HUS betalar ut lönepåslag trots allt

Under helgen trodde man ännu att lönepåslagen för vårdarna skulle dras in. Men beslutet på måndagen blev ett annat.

Sjukvårdsdistriktet betalar ut lönetillägg trots allt.
De lönepåslag som man redan tidigare kommit överens om betalas trots allt ut. Det beskedet kommer från styrelsen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS på måndagen.
Det var personal vid Huvud- och halscentrum, Hjärt- och lungcentrum och Gastrocentrum som i höstas lovats tidsbundna lönetillägg.
– Vi behöver en time out för att se hur frågan kan lösas, sade HUS-styrelsens ordförande Risto Rautava (Saml) ännu på söndagen.
På måndagen fattade en enig styrelse ändå ett rakt motsatt beslut: Redan utbetalade lönepåslag återkrävs inte och redan beslutade lönepåslag betalas ut.
"Styrelsen använde sig av en helhetsbetonad bedömning med beaktande av det nuvarande personalläget", skriver sjukvårdsdistriktet i ett pressmeddelande.
Beskedet kommer efter protester från bland annat sjukvårdarfacket.
Statsminister Sanna Marin (SDP) uppmanade på söndagen sjukvårdsdistrikt och kommuner att betala skäliga lönetillägg för att motverka personalbrist.
Argumentet för time outen i att betala lönepåslagen var att alla enheter vid sjukvårdsdistriktet borde behandlas på samma sätt, och att det är oklart om vårdbehovet verkligen är så stort att man behöver locka vårdare med högre löner.
ANDRA LÄSER