Finlands judar planerade flykt till Sverige 1944

Ledarna för det judiska samfundet i Finland planerade en evakuering till Sverige i juni 1944. Enligt planen skulle alla 2 000 judar ha förts till Sverige.

Tyskarnas ankomst till Helsingfors skapade panik bland de finländska judarna och man började diskutera en räddningsplan. Bilden är på Föreningen Judiska vapenbröder som grundades 1943 (Finlands judiska arkiv, Nationalarkivet).
FNB
23.04.2016 11:57 UPPDATERAD 23.04.2016 16:52
"Stanna vid fronten, kom inte till Helsingfors. Det är för farligt här". Det rådet gav en judisk familj sin son sommaren 1944. Föräldrarnas varning avspeglar den panik som ankomsten av de tyska soldaterna och Ryti-Ribbentroppakten orsakade i det judiska samfundet.
– Telefonerna ringde också ofta när medlemmarna i det judiska samfundet underrättade varandra om tyska soldater som de sett. Morbrodern till en person jag intervjuade hade ringt och sagt att nu har cirkusen kommit ända hit, säger filosofie doktor Simo Muir.
Han jobbar som forskare vid universitetet i Leeds.
De finländska judarna blev allt mer oroade för sin säkerhet efter att Tyskland ockuperade Ungern som gjort fredsträvanden. Ockupationen innebar en katastrof för de ungerska judarna.
– Det här spred skräck först bland de judiska flyktingarna som kommit till Finland, men i juni var också de finländska judarna väldigt rädda och det rådde ren panik bland dem. Att extra tysk materiel och tyska trupper fördes in via Helsingfors var den sista droppen. Då började det judiska samfundet fundera på sitt eget öde.

Kände till massmorden tidigt

Händelserna under våren och sommaren 1944 ledde till att judarna gjorde upp en räddningsplan. Avsikten var att vid behov evakuera alla judar till Sverige.
– De finländska och svenska judiska samfunden hade förhandlat om planen med svenska och amerikanska myndigheter. I USA ordnades saken av War Refugee Board som stod bakom operationen för att rädda de ungerska judarna. I den här operationen deltog också den svenska diplomaten Raoul Wallenberg, säger Muir.
Judarnas räddningsplan hade beviljats amerikansk finansiering och visumen stod klara. Man väntade bara på en startsignal.
Det judiska samfundet hade under årens lopp fått information om de europeiska judarnas öde via den svenska pressen. Men detaljerna såsom tillvägagångssätten på dödslägren klarnade inte förrän sommaren 1944.
– Men redan i slutet av 1942 var det helt klart åtminstone för de judiska ledarna i Finland och i Sverige att det var frågan om massförstörelse. Enligt den information de då hade fått hade redan två miljoner judar dödats.
Om medvetenheten vittnar också ett varningsbrev på jiddisch som de judiska församlingarnas centralråd i Finland skickat ut i december 1942. Brevet skulle läsas upp för medlemmarna i det judiska samfundet. Senast då blev det vida känt i det judiska samfundet att judar dödades systematiskt i de länder som Tyskland ockuperat, säger Muir.

Finlandsavdelning i Stockholm

Simo Muir tror att man diskuterat en räddningsplan redan före Ryti-Ribbentroppakten som gick ut på att Finland skulle få militär hjälp och avstå från att söka separat fred med Sovjetunionen. Församlingarnas ordförande besökte Stockholm där det troligtvis förts strategiska förhandlingar, enligt Muir.
– Svenska dokument vittnar om hur svenskar först såg norska och sedan danska judar flytta in. Hela tiden väntade de på att också finländska judar skulle komma.
Den judiska församlingen i Stockholm hade en flyktingbyrå och våren 1944 fick den en Finlandsavdelning.
Simo Muirs artikel om räddningsplanen publicerades i den vetenskapliga tidskriften Holocaust and Genocide Studies som ges ut av Oxford Journals.

ANDRA LÄSER