Viktigt att bekämpa lupin och vresros – alla behöver hjälpa till

Medvetenheten och insatserna har ökat, men mer behövs. Nu finns det för första gången pengar att ansöka om för att bekämpa de skadligaste invasiva arterna. Hit hör lupinen och vresrosen.

Vresrosen är den svåraste invasiva växtarten i skärgården. Kan man inte gräva upp den med rötter går det att knipa de färska bladen av den. – Man kan också bespruta den med kemikalier, men inte blommorna för att inte skada pollinerande insekter, säger forskaren Terhi Ryttäri.
Peter Buchert
04.06.2020 22:15 UPPDATERAD 04.06.2020 22:25
Under en tur genom ett relativt litet område i Stensvik och Köklax i Esbo stöter vi på tre av de skadligaste invasiva växtarterna som utarmar vår ursprungliga flora. När vresros, jättebalsamin och blomsterlupin breder ut sig förlorar andra arter livsrum. Men vi ser också att bekämpningsinsatser ger resultat.

ANDRA LÄSER