Museibranschen deltar i strejkerna inom kommunsektorn

20.04.2022 17:17
Det har strejkats och demonstrerats i flera städer för en rättvis lönesättning inom kommunsektorn. Förhandlingarna om kollektivavtal har avbrutits och inget avtal har nåtts. Vi högutbildade experter inom musei- och kulturarvsbranschen vars lön ligger under den kommunala medellönen har varit med i strejkevenemang och höjt våra röster tillsammans med andra.
Och det är ju en röst vi behöver – till min stora sorg har jag lagt märke till att den grupp vi representerar är nästan osynlig i nyheterna! Våra paroller kan vara synliga i några pressbilder men annars har branschen och dess eftersläpande löner hamnat i skymundan. Personalen inom museibranschen är visserligen bara en liten del av hela kommunsektorns personal med det gör inte lönegropen mer acceptabel.
Museerna och kulturen prisas i festtal men när det gäller personalens lön får branschen ingen synlighet alls. Det är få som vet att 75 procent av museiarbetet görs bakom stängda dörrar: där tar de högutbildade specialexperterna hand om vårt kulturarv och forskar och bevarar också nya samhälleliga fenomen och förändringar. Utöver detta finns arbetet som är mer synligt för allmänheten, det som görs bland kunderna – såväl med daghem och skolor som med olika grupper såsom invandrare eller seniorer. Tillgängligt och för alla medborgare.
Dessa högutbildade experter gör sitt arbete omsorgsfullt med respekt och vördnad för vårt kulturarv. Detta syns emellertid inte i lönen. Totalinkomsten inom kommunsektorn är 3 372 euro per månad. Hur är det möjligt att totalinkomsten i en uppgift som förutsätter en högre högskoleexamen, som till exempel museiamanuens, bara är 2 832 euro per månad? Eller att en konservator (YH 240 sp) som är den mest högutbildade experten inom sitt specialområde har en totalinkomst på bara 2 503 euro per månad?
Musei- och kulturarvsarbetet fastställs även av lagstiftningen och styrs av det museipolitiska programmet. För att branschen ska ha och få nya experter som även stannar i branschen måste lönen bli mer rättvis! Vi vill säkert inte att underhållet av våra nationalskatter och det enorma bildningsarbetet som görs i museerna ska vara hotat i framtiden eller att arbetet ska göras utan kompetenta, utbildade experter?

Katariina Mäkelä,

verksamhetsledare, Museifackförbundet MAL rf

ANDRA LÄSER