Slaktrester och frityrolja blir bränsle för flygmotorer: ”Neste har kommit längst i världen”

Vad är flygbränsle ... egentligen? Och hur kan man göra förnybart flygbränsle av använd frityrolja och slaktrester? Forskaren Erik Furusjö reder ut saken.

Neste gör flygbränsle av använt matfett.
Allt från bensin, diesel, flygbränsle och bunkerolja till andra tunga brännoljor har sitt ursprung i råolja. Man separerar råoljan till olika fraktioner utifrån vilken kokpunkt de olika molekylerna har.

ANDRA LÄSER