Slaktrester och frityrolja blir bränsle för flygmotorer: ”Neste har kommit längst i världen”

Vad är flygbränsle ... egentligen? Och hur kan man göra förnybart flygbränsle av använd frityrolja och slaktrester? Forskaren Erik Furusjö reder ut saken.

Neste gör flygbränsle av använt matfett.
Sören Jonssonsoren.jonsson@ksfmedia.fi
28.06.2022 05:01
Allt från bensin, diesel, flygbränsle och bunkerolja till andra tunga brännoljor har sitt ursprung i råolja. Man separerar råoljan till olika fraktioner utifrån vilken kokpunkt de olika molekylerna har.
Förenklat brukar man tala om hur tunga de olika drivmedlen är. Det lättaste drivmedlet är bensin, sedan kommer flygbränsle och strax därefter dieseln. De marina bränslena och brännolja (oljeuppvärmning i hus) är tyngre och mindre värda.
De flesta raffinaderier tillverkar flygbränsle. Det kommer på köpet när man separerar råoljan, men i viss grad går det att påverka vilka drivmedel man vill spjälka upp oljan i.

ANDRA LÄSER