Det finlandssvenska teckenspråket behöver resurser och stimulans för att inte dö ut

På tisdag publiceras den första teckenspråksbarometern i Finland. Ett positivt steg framåt, anser finlandssvenska teckenspråkiga. Men de vill också se att staten och myndigheterna reagerar på resultaten.

Janne Kankkonen, ordboksredaktör och språkrådgivare vid Finlands dövas förbund, säger att teckenspråkiga finlandssvenskar inte längre har någon möjlighet att använda sitt språk i en naturlig miljö.

Den första teckenspråksbarometern i Finland publiceras på tisdag. Att en sådan barometer över huvud taget genomförs är ett steg framåt i kampen för att förbättra de teckenspråkigas ställning i samhället.

ANDRA LÄSER