Undersökning: En fjärdedel av finländarna säger att de inte alls kan svenska

Nästan hälften av finländarna säger att de åtminstone nöjaktigt behärskar svenska.

Så gott som alla som behärskar svenska tycker det är nyttigt att kunna språket. Av de som nöjaktigt behärskar svenskan anser drygt hälften att det är nyttigt.
Det här framkommer i en undersökning som Yle låtit göra. I början av juni blev det klart att den nya regeringen har som mål att igen införa svenskan som obligatoriskt ämne i studentexamen. Det här väckte starka känslor och en livlig debatt inleddes.
I kölvattnet av reaktionerna anlitade Yle Taloustutkimus för att utreda hur väl finskspråkiga anser att de kan svenska och hur stor nytta de tycker att de har av språket.
Av finländarna uppger 45 procent att de åtminstone nöjaktigt behärskar svenska. Finlandssvenskarna är medräknade i siffran. Däremot säger 26 procent att de inte alls kan svenska.

Språkkunskap och attityd

Närmare hälften anser att man har väldigt stor eller ganska stor nytta av att kunna svenska. Samtidigt säger över hälften av de tillfrågade att det har varit helt eller till en viss mån onödigt att lära sig svenska.
Så gott som alla som behärskar svenska tycker det är nyttigt att kunna språket. Av de som nöjaktigt behärskar svenskan anser drygt hälften att det är nyttigt. De som inte alls kan svenska säger att man kunde ha nytta av språket om man skulle behärska det.
Taloustutkimus intervjuade 1 005 personer per telefon i juni. Felmarginalen i undersökningen är tre procentenheter åt vardera hållet. Resultaten (på finska) av undersökningen finns här.

ANDRA LÄSER