Regeringen gjorde en pudel – kultursektorn får full kompensation

Regeringen kompenserar kultursektorn fullt ut för bortfallet från tipsbolagets intäkter. Därmed är veckans politiska tvist avslutad.

Statsminister sanna Marin säger att atmosfären i regeringen är god efter veckans turbulens kring kulturpengarna.
Regeringen enades om de omtvistade kulturanslagen sent på fredagskvällen. Statsminister Sanna Marin (SDP) uppger att nästa års anslag till kulturen, idrotten och ungdomsarbetet kompenseras till fullo sedan intäkterna från tipsbolaget Veikkaus verksamhet har minskat.
– Kompensationen till samtliga förmånstagare blir hundraprocentig nästa år, precis som i år, sade Marin på en hastigt sammankallad presskonferens vid 21-tiden.
Uppgörelsen har föregåtts av ett antal spektakulära utspel och hela hopen tvister mellan regeringspartierna, främst SDP och Centern, sedan kulturminister Antti Kurvinen (C) gick ut med konkreta listor på nedskärningar tidigare i veckan. Det fick statsminister Marin att ryta till.
På fredagen upprepade hon att det är viktigt att regeringen ständigt ser över sina interna spelregler, men tonade ned all dramatik och förkunnade att regeringen är fullt funktionsduglig.
– Atmosfären inom regeringen är god och förtroendefull. Det är bra och viktigt att vi har nått en lösning. Viktigast är det för de förmånstagare som har väntat på en lösning hela veckan.
Riksdagen har sista ordet när budgeten ska godkännas, men enligt den uppgörelse regeringen nu enats om ska hela sektorn gottgöras med 77 miljoner euro av vilket 47 miljoner tas från statsbudgeten. Marin sade att regeringen håller sig till budgetramen och att de extra utgifterna inte innebär att pengar styrs om från andra ändamål.
– Det rör sig om pengar från en ofördelad del av budgeten. De 47 miljonerna ska fördelas enligt samma proportioner som vi enades om förra våren, sade Marin.
På frågan varför regeringen backade kring kulturanslagen – varför man inte genast kunde gå in för en fullskalig kompensation – svarade Marin att man inte kände till alla detaljer kring konsekvenserna förut.
– Vi har utvärderat vårt tidigare beslut i skenet av ny information. Nedskärningen hade varit oskälig för flera aktörer. Det är klokt att man har en förmåga att ändra sig när det är motiverat, och det har vi gjort.
När Marin fick frågan hurdan relationen är mellan henne och minister Kurvinen svarade hon att relationen mellan statsministern och andra ministrar "alltid är fungerande".
Lösningen gäller enbart anslagen för 2022. Hur samma ekvation ska lösas för 2023 är något som klarnar nästa år.
ANDRA LÄSER