Skarpt och bildande om transidentitet

Två föreställningar visar erfarenheter som vårt binära könssystem – uppdelningen i män och kvinnor – tränger ut ur offentligheten.

KONFERENCIER. Jamie MacDonald vägleder publiken och agerar ordbok i Teemu Mäkis föreställning Transformations.

Eino & Transformations

Eino. Text, koncept: Valto Kuuluvainen. Arbetsgrupp: Valto Kuuluvainen, Kaisa Rasila, Satu Herrala. Ljus: Anton Verho.
Transformations. Regi: Teemu Mäki. På scenen: Maru Hietala, Valto Kuuluvainen, Jamie MacDonald, Aro Mielonen, Venni Rechart. Koreograf: Pia Lindy. Ljus: Anton Verho.
Dubbelpremiär under Mad House-festivalen på Södervik 17.3.
Något mjukt som är i vägen i duschen, under tröjan. Fettvävnad, ett par bröst, som inte längre passar ihop med jagberättarens kropp eller identitet.
Valto Kuuluvainens monolog Eino bygger på dagboksanteckningar från en tidsperiod på tio år. En period präglad av lidande, frustration, men också stunder av hopp.
Monologen är en av två föreställningar som avrundar temahelheten kring transfrågor som aktivistgruppen Transforces komponerat för scenkonstfestivalen Mad House i Södervik. Föreställningarna är bildande, tankeväckande, ja, till en början lite provocerande för undertecknad som likt många andra cispersoner helst avskriver kön som något "oviktigt".
Här är kön viktigt, livsviktigt. I fallet Eino har samhället tilldelat jagberättaren ett juridiskt kön som hen inte identifierar sig med, en kvinnoroll som skaver både fysiskt och psykiskt.
Jagberättarens kamp med sin kropp och identitet, med samhället och de egna demonerna, resulterar i en rasande, rörande, men också humoristisk text. Berättaren drar sig inte för att driva med både samhället och sig själv.
Om och om igen ställer Valto Kuuluvainen frågan om varför kön är så viktigt. Genus är ju något som iscensätts, men å andra sidan är kön något som omvärlden fastställer, som kan ha avgörande konsekvenser för individen. Och vad ligger en närmare än den egna kroppen?
Monologen följs av konstnären Teemu Mäkis fascinerande dokumentärföreställning Transformations. Mäki undersöker sociala roller som tillskrivs män och kvinnor och den politiska motviljan mot att släppa konservativa könsroller.
Genom fem transpersoner med olika syn på kropp och kön åskådliggörs de erfarenheter som det binära systemet – uppdelning i två kön, man och kvinna – tränger ut ur offentligheten.
Förutom filmade intervjuer och ståuppliknande scenmonologer blir det danssekvenser där maskulinitet och femininitet iscensätts och karikeras genom rörelser, gester och ansiktsuttryck.
Jamie MacDonald agerar "ordbok", ett slags konferencier som leder publiken genom begrepp och teman. MacDonald gör oss medvetna om språkets begränsningar – luckorna och luddigheten hos orden – men också språkets förmåga att definiera grupper och skapa strukturer. Till exempel den vedertagna berättelsen om transpersonen som någon som är född i fel kropp. Det stämmer på en del, men långt ifrån på alla.
– Min kropp är mitt hem! slår Aro Mielonen tvärtom fast.
Mot Aro Mielonens svarta collegetröja tecknar sig ett vitt frågetecken. Mielonen vägrar kön, hen är ickebinär, det vill säga en person som identifierar sig bortom eller mellan uppdelningen kvinna och man.
Föreställningen tangerar självmordsfrekvensen och hatbrotten som riktas mot transpersoner – också den hätska retoriken som odlas på politisk nivå. Den undviker ändå en negativ gestaltning av transidentitet. Intervjuobjekten svarar till exempel på frågan om vad som är det bästa med att vara transperson. Perspektivrikedomen, lyder så gott som allas svar. Erfarenheten av sättet som män, kvinnor, transpersoner bemöts på i samhället.
Transformations är en skarp och engagerande föreställning som ruskar om åskådaren, visar hur mångbottnad och slingrande verkligheten är. Den gör en framför allt varse om vikten av att lyssna till andra, att inte använda enbart sina egna erfarenheter som kompass.

Föreställningarna ges i kväll på Presseriet i Södervik kl. 18.

ANDRA LÄSER