Internet dödar subkulturerna – och gör Martharörelsen radikal

Det talas om att internet har dödat de radikala subkulturerna. “Var är alla punkare?”, frågar man sig. Men här är de ju – de binder kransar och bakar bullar.

Den nya marthakretsen Simone träffas en gång per månad. Under årets sista träff bakade Malin Öhman och Ida Grönroos julgodis för välgörenhet.

Under hösten har det talats om att internet har dödat samhällets subkulturer. Man tänker sig att radikala rörelsers idéer och uttryck lätt plockas upp av allmänheten på sociala medier – men att de samtidigt tenderar att urvattnas. Kvar blir en likformig, normativ kultur med inslag av “alternativa” symboler.

ANDRA LÄSER