Stadsfullmäktige röstade – nej till Guggenheim

Beslut vid midnatt. Förslaget föll med siffrorna 53–32. Ett överraskande motförslag mitt under pågående möte kan ha ökat motståndet.

Lasse Männistös (Saml) kom med ett överraskande motförslag en knapp timme in i debatten.
30.11.2016 21:48 UPPDATERAD 01.12.2016 12:13
En knapp timme in i Guggenheim­debatten i stadshuset hade ett antal förtroendevalda hunnit framföra önskemålet om en saklig diskussion, kanske utifrån osaklig respons som de själva fått när förslaget ältats i offentligheten. Sedan var det Lasse Männistös (Saml) tur.
– Jag har suttit och räknat och föreslår …
Och så föreslog han. Motförslaget ploppade upp på stordia på fullmäktiges storskärm med helt nya siffror som skulle visa att staden inte garanterar museets lån och att andelen privata pengar ökar något och när allt är lite bättre kan nog stadsfullmäktige godkänna Guggenheim, ja?
Knappt hade Lasse Männistö hunnit sätta sig innan biträdande stadsdirektören Ritva Viljanen var uppe i podiet och förklarade hur Männistös motförslag är bättre än hennes eget och kan godkännas.
Kritiken var omedelbar och synnerligen högljudd. ”Det är ett hån mot demokratin att ta fram så här betydande förändringar i beslutsunderlaget under pågående möte.”
– Det är skumt att Viljanen omedelbart är insatt i Männistös förslag. Vad är det för spel som pågår? frågade Paavo Arhinmäki (VF).
Också Osku Pajamäki (SDP) var rejält sur.
– Jag har varit i stadsfullmäktige i 20 år och aldrig upplevt något liknande.
Osmo Soininvaara (Gröna) och Yrjö Hakanen (FKP) gjorde den bedömningen att Männistös ”märkliga” utspel var sista spiken i Guggenheimkistan. Hur det gick med det ena eller andra förslaget var fortfarande oklart vid denna upplagas tryckstart.

Genialt också

Diskussionen om Männistös motförslag fortsatte i fullmäktiges kafé. Med stora bokstäver. Där betecknades det över partigränserna, och trots kritiken, som smått genialt också.
– Fullmäktige kan nu slå fast ramarna för ett ännu bättre avtal och då är det detta nya avtalsförslag som Understödsstiftelsen för Guggenheim Helsingfors måste ta ställning till. Stiftelsen måste samla in mera egna pengar och det är säkert enklare när staden spikat villkoren. Nu har ju allt flutit hit och dit, sade stadsstyrelsens ordförande Tatu Rauhamäki (Saml).
Som Tuomas Rantanen (Gröna) ser det är Männistös förfarande ohållbart.
– Det är formellt möjligt att göra som Männistö gjorde men normalt ska stora ändringar diskuteras i stadsstyrelsen. Samtidigt är Männistös förslag faktiskt lite bättre än Viljanens.
De Grönas gruppordförande Otso Kivekäs säger att poängen i det nya förslaget är att staden inte går i borgen för Understödsstiftelsens lån.
– Det är väl egentligen en försämring när kostnaderna och riskerna ökar.
Paavo Arhinmäki ser en farlig utveckling.
– Många upplever redan nu att politikerna är en elitgrupp som fjärmats från verkligheten. Helt seriöst, man kan inte hålla på så här.
Efter nästan fem timmars debatt var fullmäktige redo att rösta. Lasse Männistös motförslag förlorade med siffrorna 46–39. Till slut vann partikamraten Wille Rydmans förslag att förkasta allt sammans med siffrorna 53-32.

Männistös motförslag

Stadens andel av byggkostnaderna för museibyggnaden uppgår i byggfasen till högst 73 miljoner euro. (Tidigare 80 miljoner euro.)
Staden ställer inte borgen för projektets lånefinansieringsandel.
Understödsstiftelsen för Guggenheim Helsingfors ansvarar för att en tredje part beviljar proprieborgen för de lån på högst 35 miljoner euro som det fastighetsaktiebolag som bildas upptar hos penninginrättningar för byggprojektet.
Understödsstiftelsens andel av byggkostnaderna för museibyggnaden uppgår i byggfasen till 22 miljoner euro. (Tidigare 15 miljoner euro)
Understödsstiftelsen ansvarar för betalandet av licensavgiften på 18,4 miljoner euro som grundar sig på avtalet som sluts med Solomon R. Guggenheim-stiftelsen.
Enligt föregående betalas cirka 49 procent av projektets byggnadskostnader och konstmuseets licenskostnader med Helsingfors stads medel och cirka 51 procent med privata medel som understödsstiftelsen skaffat.
Staden har inga avkastningskrav på sin kapitalinvestering och förutsätter inte att det fastighetsaktiebolag som bildas ska ta ut hyra för att täcka investeringskostnaderna
Staden tar inte ut något arrende för den tomt som upplåts till det fastighetsaktiebolag som bildas.
Stadens maximiansvar för museibyggnadens årliga lokalkostnader efter att museiverksamheten inletts omfattar verkliga underhålls- och driftskostnader på normalnivå.

ANDRA LÄSER