Esbo vill ha 500 stadscyklar från och med 2018

I Esbo planerar man att börja använda stadscyklar på samma sätt som i Helsingfors. Det har också funnits planer på att kunna utvidga systemet med stadscyklar från Helsingfors till Esbo, men på grund av kontraktsmässiga orsaker måste Esbo stad göra en egen konkurrensutsättning.

Niclas Lönnqvist
20.10.2016 14:15 UPPDATERAD 20.10.2016 16:42
I Esbo finns planer på att ta i bruk stadscyklar enligt modellen i Helsingfors. De första cyklarna skulle finnas tillgängliga sommaren 2018 och målet är att de ska finnas 500 stadscyklar vid 50 stationer. Redan nästa sommar inleds ett pilotprojekt i Mattby och Olars. Helsingfors stads trafikverk har ett avtal med CityBikeFinland Oy om det nuvarande nätet i Helsingfors, men Esbo måste konkurrensutsätta sitt projekt.
– Lagen om offentlig upphandling förbinder oss. Helsingfors har konkurrensutsatt sina stadscyklar och enligt lagen om offentlig upphandling är det omöjligt att utvidga Helsingfors system till Esbo. Helsingfors konkurrensutsättning har varit skräddarsytt för deras behov, säger Esbo stads tekniska chef Harri Tanska.
Konkurrensutsättningen för cyklarna i Esbo kommer att ske på våren 2017 och dessutom måste Esbo stadsfullmäktige göra ett principbeslut om att man årligen reserverar drygt en halv miljon euro för cyklarna för tio år från och med 2018.
– Helsingfors stad lånar ut till Esbo stad 100 cyklar och 10 stationer för nästa sommar. Det är ett pilotprojekt då vi får erfarenheter. Efter det tar vi ett beslut om vi kommer att börja använda stadscyklar i en större utsträckning, säger Tanska.

ANDRA LÄSER