Insändare: Miljökunnandet i Radio Vega

08.08.2022 15:15
Sista tiden har det skrivits om Radio Vegas repriser. I synnerhet om sommaren förekommer repriser ofta. Radio Vegas mål är väl också undervisning i viss mån. Då kan man försvara repriserna med det som de forna romarna redan visste: ”Repetitio est mater studiorum”, det vill säga upprepning är lärdomens moder. Vid inlärningsprocesser är upprepning en väsentlig del.
En sak som irriterar mig är snuttifieringen. Till exempel mitt i en relativt kort intervju måste det komma ett musikstycke. Kör hela intervjun i ett sträck så får man ett helhetsbegrepp om innehållet.
I min ungdom var radion röd. Redaktörerna skulle vara vänstersinnade och samhällskritiska. På redaktionsväggen skulle bilder av Lenin, Marx, Che Guevara, Castro med flera hänga.
Nu har jag märkt att många redaktörer är lite gröna. De har miljömedvetandet starkt framme. I vissa fall blir det fel då de inte inser det stora sammanhanget. Ett bra exempel är elbilarna. En elbil är det bästa möjliga för miljön. Men är det så? Om man ser till helheten så finns det många negativa miljöeffekter på vägen. För att tillverka batterier krävs specifika metaller. Dessa skall brytas i gruvor. För att få fram metallen ur malmen krävs kemiska processer, som inte alltid är vän med naturen. Sedan skall batterierna tillverkas i stora fabriker som kräver stora mängder energi. När sedan batterierna har nått slutskedet, så skall de återvinnas så gott det går. Nu krävs igen fabriker för återvinningen. Förmodligen blir det diverse utsläpp och fabrikerna kräver energi för att fungera. Hela kedjan från gruva till batteri har förstås gjort en hel del koldioxidutsläpp. När man startar elbilen så har den en koldioxidskuld. Nu är frågan om den hinner betala tillbaka skulden innan den är slutkörd. Jag har här inte beaktat det koldioxidutsläpp som sker i samband med tillverkningen av själva bilen, det är ju ungefär lika oberoende av om det är en elbil eller en bil med förbränningsmotor.
Anders Kurman, Naturvetare i unga år, numera glad pensionär

ANDRA LÄSER